Jälgi meid

UUDISED

Keskkonnaamet jälgib kiirguse taset Eestis ööpäevaringselt

Keskkonnaameti kaart
Keskkonnaamet teatas, et jälgib pidevalt ioniseeriva kiirguse näitajaid Eestis ja meie lähiriikides. Kiirgustase Eestis ega naaberriikides muutunud ei ole.
“Saame kinnitada, et seoses Ukrainas Tšornobõli tuumajaamas toimuvate sündmustega kiirgusohtu Eesti elanikele ei ole. Mõõdame kiirgustaset Eestis ööpäevaringselt ning hoiame end pidevalt kursis olukorraga ka mujal Euroopas. Meie mõõtejaamad edastavad andmeid ka elektriühenduse katkemise korral,” sõnas ameti peadirektor Rainer Vakra.
Eesti kiirgusohust varajase hoiatamise seirevõrk koosneb 15 automaatsest kiirgusseirejaamast, mis mõõdavad reaalajas õhu gammakiirguse taset üle Eesti. Automaatjaamad on olulised võimaliku piiriülese radioloogilise mõju avastamisel kiirgussündmuste korral lähiriikides. Seire­tulemusi saab jälgida aadressil https://www.keskkonna­amet.ee/et/varajane-hoiatamine.
Lisaks seirab keskkonnaamet õhukandeliste osakeste radioaktiivsust Eestis kolmes filterjaamas. Nende abil on võimalik avastada välisõhus ka väga väikeseid muutusi.
Kuigi Postimees kirjutas kiirgustaseme tõusust Tšornobõli eritsoonis, ei ole Ukraina ametlike kanalite mõõtmised kiirgustaseme olulist tõusu kinnitanud.
“Ukraina Riikliku Tuumainspektsiooni ametliku teate järgi võis see olla seotud kiirgusallikate ümber paigutamisega turvalisemasse hoiukohta või tolmu suurenemisega õhus, kui maastikku läbivad rasked masinad tolmu üles keerutavad,” selgitas keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärv.
Kui kiirgustase Eestis või mõnes lähiriigis peaks muutuma, annab keskkonnaamet sellest teada.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Neljapäeval, 1. juulil kell 9 algab vähipüügitaotluste vastuvõtt veebiaadressil pilet.ee ning keskkonnaameti Tartu ja Kuressaare kontoris. Hiiu maakonnas on vähipüük sel aastal jätkuvalt keelatud....