Connect with us

Nööbist kinni

Kärdlas hakkavad sel kevadel silma raietööd – miks raiutakse nii palju linnapuid?

Vastab Kärdla osavalla valitsuse haljastusspetsialist Mai Sinilaid: “Praegu on paljudele kindlasti silma hakanud tänava­äärsete puude raie. Enamik Kärdla uhkeid suuri leppasid on kahjuks juba oma elu lõppjärku jõudnud. Nende tüved on ulatuslikult mädanikust kahjustunud, võrades palju kuivanud ja murdumisohtlikke suuri oksi. Seetõttu on linna tingimustes paratamatu nende valikuline raie, kuigi on soov suuri kauni võraga väärikaid puid võimalikult kaua linnapildis hoida. Tavaliselt vaatame paar korda aastas tänavate ääred hindava pilguga üle ja vajadusel küsime arboristi hinnangut ohtlikena tunduvate puude terviseseisundi kohta. Siis koostame raieplaani ja tellime tööd. Hiljuti toimunud suuremad raietööd on lisaks ohu likvideerimisele olnud vajalikud seoses tänavakatete korrastamise, kraavide puhastamise ja taastamise ning uue tänavavalgustuse paigaldustöödega. Era­kinnistutel tehtavad raied on enamasti tingitud omanike murest oma kinnisvara pärast, kuid ka soovist vana ja oma aja ära elanud kõrghaljastus uuega asendada. Ka pole mõistlik noorte puude istutamine suurte vanade puude alla, sest suurte puude tugeva konkurentsi tõttu jääksid istikud enamasti kiratsema või hukkuksid.”
Kati Kukk

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....