Jälgi meid

UUDISED

Kärdla põhikooli õpetajate rahvusvaheline õpikogemus Hispaaniast

STIINA KÜTT
22.–26. maini külastas Kärdla põhikooli õpetajate esindus Vahemere kaldal asuvat Ruiz de Alda keskkooli Hispaanias San Javieri linnas.
Kärdla põhikool veab eest programmi Erasmus+ vahenditest rahastatud rahvus­vahelist koostööprojekti “Empowered in Inclusion” [tlk volitatud kaasama – toim], mille raames ka Ruiz de Alda külastus ja rahvusvaheline õppevisiit toimusid. Kärdla kooli esindasid õppevisiidil Tiiu Malk, Kädu Aasma ja Merike Heinsoo, lisaks osalesid projektipartnerid ja kolleegid Hispaaniast, Türgist ja Lätist.
Ruiz de Alda on kool, kus õpib ligikaudu 1000 õpilast vanuses 12–18 aastat. Koolil on pikaajaline kogemus teisest keele- ja kultuuritaustast pärit õpilastega, 40 protsenti kooli õpilastest on immigrandid, enamjaolt Marokost ja Ladina-Ameerikast, aga ka Euroopa riikidest ja Ameerikast. Oluline fookus õpilaste toetamisel on keeleõppel ja baasoskuste omandamisel olukorras, kus õpilaste keele- ja kultuuritaust on väga erinev. Lisaks võimaldatakse sotsiaalseid programme peredele, kes vajavad lisatuge kogukonnaga kohanemiseks ning õpetatakse erivajadustega noori, toetades nende toimetulekut tavaklassi koosseisus.
Õppevisiidi jooksul tutvuti kohaliku kooli ja praktikatega, kohtuti kohaliku haridusosakonna esindajatega, kes tutvustasid erinevaid programme õpilaste kaasamiseks ja kooli toetamiseks, kuulati immigrantidest õpilaste esitlusi, milles nad rääkisid enda kohanemisest selle kooliga.
Õppevisiidil osalejad tõdesid, et kõige olulisem on õpilase abistamisel märkamine, sekkumine, kuulamine ja reageerimine. Peab olema tahe aidata ja tuleb lähtuda õpilasest kui indiviidist, et leida parimaid võimalusi erinevate olukordade lahendamiseks. Samuti on äärmiselt oluline meeskonnatöö, kus kõik osapooled on ühe asja eest väljas ja kõik panustavad. Ruiz de Alda kooli külastuse käigus nähti ja kogeti, kuidas kohalikud õpetajad ja spetsialistid lähtuvad õpilasest ja tema vajadustest, et seejärel korrigeerida keskkonda, kuhu õpilane siseneb.
Projekt “Empowered in Inclusion” keskendub kaasava koolikultuuri kujundamisele ja kompetentside arendamisele, et toetada nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja motivatsiooni koolis. Projekt kestab tänavu 1. märtsist kuni järgmise aasta 1. septembrini. Uuel õppeaastal on ees ootamas rahvusvahelised õppevisiidid Lätis ja Türgis, lisaks kohalikud tegevused ja arutelud.

Stiina Kütt
projektijuht

Veel lugemist: