Jälgi meid

UUDISED

Kärdla mikrotorustikku soovib kasutada Telia Eesti AS

ERR
Kolm aastat peale valmimist on õhus lootus, et Kärdlas koos veevärgiga rajatud 11,5 kilomeetrit optilise kaabli mikrotorustikku omandab Telia Eesti AS ja hakkab ka kiiret internetti pakkuma.
Mullu 10. novembril andis valla­valitsus Kärdla Vee­värgile nõusoleku optilise kaabli mikrotorustiku müügiks tingimusega, et ostja tagab inimestele mõistliku aja jooksul liitumise kiire inter­netiga.
Telia võrgu- ja infra­struktuuri valdkonna juht Toivo Praakel kinnitas Hiiu Lehele, et ettevõttel on huvi omandada AS Kärdla Veevärk poolt Kärdla linnas rajatud sidetaristu (nn mikrotorustik). Praakel selgitas, et see laiendaks osaliselt Telia Kärdla linna kaablikanalisatsiooni ulatust, osaliselt aga kattub juba Telia olemasoleva sidetaristuga.
Kui ost-müük teoks saab, tekkib kiire internetiga liitumise võimalus Tiigi, Lepiku, Kopli, Pika, Vabaduse põigu, Kabeli ja Väike-Liiva tänavate kandis, kuhu torustik rajati.
Kuna tehingut pole veel toimunud, ei saanud Praakel selle detaile, maksumust ja osapoolte kohustusi avaldada. “Loodame lepinguni jõuda lähiajal nii kiiresti kui vähegi võimalik,” lisas ta.
Teatud juhtudel tasuta
Küsimusele, kas ettevõttele pannakse koos torustiku müügiga ka kohustus klientidele kiiret internetti pakkuda, vastas Praakel kaudselt, et Telial pole mõtet sidetaristut omandada seda kasutusele võtmata.
“Oleme käivitamas valguskaablivõrgu rajamise projektile lähteülesande koostamise. Kui ostu-müügi leping saab sõlmitud, saame läbi viia hanke teostaja leidmiseks. Soovime uuel valguskaablivõrgul teenuste pakkumisega alustada eeloleval suvel,” rääkis Praakel.
Täpsemat infot lubas ta jagada siis, kui ostumüügi leping on sõlmitud ja läheb projekteerimiseks-ehita­miseks.
Võrguga liitumine peaks tema sõnul elaniku jaoks üldjuhul olema soodsam, kuna Telial torustikku rajada pole vaja. “Samas Telia esmase tähelepanu saavad meie olemas­olevad kliendid ja neile teenuse osutamise tingimuste parendamine, mistõttu vaskkaabli asendamine valguskaabliga on teatud juhtudel tasuta,” märkis Praakel.
Hea algatus veninud
Mikrotorustiku rajamisel on tegu valla edumeelse algatusega – selleks, et optiline kaabel kiiremini elanikeni jõuaks, leidis vallavalitsus, et parim ja soodsaim viis selleks on rajada vajalik kaablitorustik koos muude kaevetöödega. Nii paigaldas AS Kärdla Veevärk 2018. aastal koos ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise Kärdla IV etapi töödega maasse ka 11,5 kilomeetrit mikro­torustikku.
Kolme aasta jooksul ei ole Kärdla osavallal õnnestunud torustikule operaatorit ja teenuse­pakkujat leida. Esimesel müügikatsel olid pakkujateks Elektrilevi ja Telia.
Tollase osavallavanema Lauri Preimanni mäletamist mööda olid pakutud hinnad üsna madalad. Teisel, 2019. aastal tehtud müügi­katsel nõudis torustiku võimalik ostja, et eramaid läbivad torustikuosad tuleb omanikega kooskõlastada.
“Esialgne mõte oli valla poolt edumeelne ja võib olla liiga suurte ootustega müügi­protsessis, mida teenusepakkujad nii suure innuga ei jaganud. Samas ei saagi vald ette näha võimalike pakkujate kõiki nüansse, millest pakkumisel lähtutakse. Ja kuna tegemist oli konkurentsiga ehk mitme võimaliku pakkujaga, siis ei olnud võimalik nendega enne müüki väga detailselt müügitingimusi arutada,” selgitas Preimann, miks hea algatuse ellurakendamine venima jäi.
Ka tollane Käina vald rajas 2017. aastal koos vee- ja kanali­satsiooniprojektiga mikro­torustiku, et kiire internetiga liitumise protsessi kiirendada. 2017. aasta sügisel sõlmiti koostöökokkuleppe, millega vald andis torustiku tasuta sideettevõtte Telia Eesti AS kasutada.

Veel lugemist: