Jälgi meid

Taristu

Kärdla lasteaed vaeslapse rollis

Kõik muud suurehitused ja ehitustööde kallinemine on aina edasi lükanud Kärdla lasteaia investeeringuid.
Summad valla investeeringute tabelis on väiksemaks kahanenud ja üldplaneeringuga alles hakatakse paika panema uut võimalikku asukohta.
Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et Kaire Nõmm on valla üldplaneeringuga toimetanud ja praeguseks on see sealmaal, et peagi tuleb esimene avalikustamise ring.
“Üldplaneeringu üks teemadest on Kärdla uue lasteaia asukoht, et see kogukonnaga läbi arutada,” ütles Tasuja. “Kindlasti on meie soov enne kui projekteerima hakkame, see kogukonnaga läbi arutada, kas lasteaed jääb praegusesse asukohta või liigub natukene eemale.”
Laias laastus ongi seni olnud juttu kahest asukohast, praeguses asukohas ja uues. Vallavanem tõdes, et mõlemal variandil on oma plussid-­miinused ja siis tulebki need läbi rääkida enne, kui uut maja projekteerima asuda. “Üks pluss oleks see, et olemas­oleva lasteaia saaks siis korter­majaks ümber ehitada, teine see, et ei pea muretsema, kuhu lapsed ehituse ajal asenduspindadele viia. Kärdla kooli ehitus näitab, et see on päris korralik väljakutse ja lasteaia puhul pole see sugugi lihtsam,” ütles Tasuja.
Praeguse, keset linna asukoha üks miinus on see, et see piirab liialt ära, mis­sugune ja kui suur uus hoone tulla saaks, kui hakata tühja kinnistu peale tegema, siis on fantaasial mänguruumi ja paindlikkust rohkem, märkis vallavanem. “Aga nii nagu spordikeskuse asukoha üle sai vaieldud aastaid, siis kindlasti lasteaia puhul kogukond oma arvamuse avaldaks. Ja siis teeme lõpliku otsuse, kuhu see tuleb,” ütles ta.
Kõige potentsiaalsemaks uueks asukohaks nimetas ta Hiiumaa spordikeskuse ja Pae tänava majade läheduses asuvat kinnistut, millele uue lasteaia rajada võiks.
Viis-kuus aastat tagasi ütles äsja ametisse asunud Hiiu vallavanem Reili Rand, et ta ei saa aru, miks on Kärdla linna lasteasutuste, lasteaia ja põhikooli hooned nii ajast ja arust ja remontimata, samal ajal kui saare teised vallad on oma lasteasutused kõik korda teinud. Lasteaia suurremont oli kavas juba viis aastat tagasi, aastal 2017, kui liitusid Hiiu vald ja Käina vald. Riigi poolt tuli 276 000 eurot toetust ja valla omapanus lasteaia põhjalikuks remondiks pidi tulema liitumistoetusest.
2019. aastal vald remondist loobus, kuna hinnapakkumised tulid eeldatust kulukamad ja planeeritud tööd poleks lahendanud lasteaia tegelikke probleeme. Toetus tagastati ja hakati planeerima uut laste­aeda. Ka investeeringute tabelis on Kärdla lasteaia järel olnud reas erinevaid rahanumbreid, mis kõik aastatega edasi liikunud ja aina väiksemaks jäänud.

Veel lugemist: