Jälgi meid

Uudised

Kärdla kirik sai katuseraha

www.reaalprojekt.ee
Muinsuskaitseamet avaldas tänavuse Pühakodade programmi eelarve. Ainsa objektina Hiiumaalt on selles kirjas Kärdla kirik, mille katuste restaureerimise esimese etapi töödeks on ette nähtud 20 000 eurot.
Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor Katrin Koit ütles, et katuste täielikuks restaureerimiseks küsis kogudus 100 000 eurot. Koit märkis, et kui arvestada summat, veidi üle 660 000 euro, mis oli kogu Eesti peale jagada, on saadud summa mõistlik ja selle raha eest, pluss koguduse omapanus ja kaasfinantseering, saab teha korda osa katusest.
Kiriku plekkkatuste ja katuse­konstruktsioonide täielik restaureerimine läheb maksma 400 000 eurot, kogu kiriku restaureerimine
1,1 miljonit eurot.
1863. aastal valminud kiriku restaureerimisel tuli kogudusele appi ettevõtja Enn Kunila koos Hiiumaa sõprade seltsi liikmetega. Nende kogutud tulust Hiiumaa kohvikutepäeval avatud kohvikus Kirik Keset Küla telliti muinsuskaitse eri­tingimused. Valminud eritingimustest selgus, et kiriku katusekonstruktsioonid on avariilises seisundis ehk müüripealsete sarikate otsad on mädad ja kooriruumi põrandas on vamm. Ka elektri­süsteem vajab vahetamist. Plaan on ehitada tualett, vee- ja kanalisatsiooni­süsteem ja sadeveed ära juhtida.
2015. aastal tellis kogudus kiriku projekteerimis- ja uurimistööd OÜlt Vana Tallinn ning hoone lasermõõdistamise ja -skaneerimise OÜlt Reaalprojekt.

Veel lugemist:

Uudised

Muinsuskaitseamet eraldas Puski kirikule teist korda toetusena maksimumsumma, 100 000 eurot ehk kuuendiku Püha­kodade restaureerimise 600 000eurosest eelarvest. Eelmisel aastal muinsus­kaitseametilt saadud 100 000 eurot...

Uudised

Martin Lambing kinkis Kärdla kirikule oma isa, kunstnik Ott Lambingu (1955–2019) maali. Maal, millel kujutatud lagunevat kirikut, valmis Lambingul 2014. aastal ja üle anti...

Uudised

Mullu jagas muinsuskaitseamet Hiiumaa mälestistele 325 000 eest toetusi, sellest 278 000 eurot läheb kolme katuse restaureerimiseks. Suurima summa, kumbki 100 000 eurot, said...

Uudised

Muinsuskaitseamet tegi kokkuvõtte eelmise aasta põnevamatest arheoloogilistest leidudest. Aasta jooksul anti muinsuskaitse­ametile üle rohkem kui 4000 arheoloogilist leidu, millest esitletakse kümmet. “Suur osa neist...