Jälgi meid

UUDISED

Käina kardiraja operaatoriks tahtis teinegi huviline

Aastaid tagasi Käina kardirajal tegutsenud Toomas Villo loobus 2021. aastal omapoolsest pakkumisest uue kardiraja operaatori kohale. Tagantjärgi on ta rahulolematu, väites et talle ei antud tõest infot. Toomas Villo väitis, et tema ja ta partneri pakkumine oli parem ja nende valmidus oli teha kohe vajalik investeering suurus-järgus 450 000–500 000 eurot.
Miks osavallavanemana töötasid Käina kardiraja operaatori konkursi korraldamise vastu, veendes Toomas Villot pakkumist mitte tegema?
Käina osavallavanem Omar Jõpiselg: Kõiki valikuid peab võtma selle hetke taustal. Tegevus toimus augusti algul 2021, mil ootasime kohe-kohe valmivat [raja]katendit ja oli lootus, et peale seda saab kohe nii äärekive valama asuda, kui haljastust teha. Lausa proovivõistluse vastu talve. Paraku said asfaltbetooni-tööd lõplikult valmis oktoobris.
Mõlemad arendushuvilised möönsid, et see rada ei ole kasumi teenimise koht, vaid mõlemal oli oma visioon, mida ellu viia, teenides hobikardindusest vähemalt kulud tasa. Üle 10 000 euro renti ei pidanud kumbki osapool mõistlikuks ja jätkusuutlikkuse huvides maksta. Mis tähendab, et konkurss oleks tulnud teha äriplaani ja/või investeerimiskohustuse hindamisega. Millega hinnata äriplaani usutavust või investeerimisvõimakust? Mõlemal huvilisel on olnud Käina vana rajaga tagasilööke, sh Villol ebaõnnestus sama raja opereerimine 15 aastat tagasi, Hõbemäel on hobikarditeenuse osutamine olnud katkendlik.
Sellise konkursi tegemine oleks olnud tõesti ajamahukas ja keeruline. Pealegi taoliste tingimustega konkursi vaidlustamine kibestunud vastase poolt oleks olnud samuti küllalt lihtne ja nii oligi minu sõnum – mehed leppige ära, pange seljad kokku Käina kardiraja arendamiseks ja lähme kiirelt edasi. Mina võtsin Toomas Villo soovitusi tõsiselt ja paljud nõuded, sh rendi lagi said lepingusse kirja. Selle peale tuli 11. augustil 2021 mailitsi otsus “Siis on kõik selge. Las Heikki teeb ära” ja alles peale seda sai ette valmistatud volikogu eelnõu otsustuskorras maa kasutuse andmiseks.
Villo ütles, et nemad otsustasid pakkumisest loobuda, kuna välja pakutud ajakava enda pakkumise puhul reaalseks ei pidanud. Nii raja valmimine kui avamine lükkusid ikkagi järgmisesse aastasse. Millised garantiid andis osavallale Hõbemägi?
Hõbemägi kasuks rääkis kogemus, nii raja projekteerimisel kui ehitamisel, võistluste korraldamisel, hobikartide ja klubitreeningute korraldamisel, Villo kasuks suur entusiasm ja väidetavalt ka rahaline võimekus. Ideaalis võiks need omadused olla ühes klubis ühendatud. Nagu näitas Lange kardiraja kogemus, üksnes rahakott ei tee väga head võistlusrada. Minu loogika ütles, et pigem hea rada maha saada ja kui tekivad rahalised takistused, on võimalik operaatorit vahetada. Vastupidisel juhul on kehvale rajale hoopis raskem leida operaatorit, kes peaks ka raja täiendamise ette võtma.
Nüüd ütleb Villo, et Sinu toodud põhjendused ja Hõbemägi lubadused ei pidanud paika ning praeguse tempoga oleks sobitunud ka nende pakkumine. Miks osavalla ja Hõbemägi lubadused ei pidanud?
Toomase kriitika on osaliselt asjakohane, eriti kuu tagasi kirjutatuna, aga täna on näha, et rada on tasemel ja kiire spurdiga ning saanud võistlusvalmis. [Pakkuja on] hobikarditeenuse võimeline ja lubatud uued kardid on Eestisse jõudmas. Kardi teenindushoone täisprojekt on töös ja 275 000 eurot toetust pälvinud. Nii et ühe kuu hilinemisega saab hooaeg alata ja pigem on lootust 80% lubaduste osas valmimisele ehk ma ei ole kuidagi Villo selle väitega nõus.
Põhjus, millega Villo rahul ei ole, on asjaajamise viisis, mis tema hinnangul ei ole korrektne. Tsiteerin: “Riigis laialt levinud käitumine, kus pikalt ametis olnud isikud võtavad endale liiga suured volitused ja teevad ise otsuseid, mis on kogukonnale hea, mis mitte. Kui otsusega eksitakse, ei võeta mingit vastutust, hakatakse hämama või siis mingite muude teemadega probleemi tasandama.” Milline on antud juhtumi puhul sinu kui osavallavanema vastutus?
Nagu ma ütlesin, ei oleks konkurss vallale suuremat raha toonud, ehk rahalist kahju pole vald selle volikogu otsusega saanud. Minu vastutus on, et asjad pooleli ei jääks ja tülidesse ei takerduks, mis oht oli augustis olemas. Alati võib vaielda, eriti tagantjärgi, kas üks või teine ideekonkursi võitja oleks ikkagi parem olnud. Toomas Villo on noor mees, küll ta jõuab ka veel Käina kardirada uuesti opereerida ja enda visioone ellu viia! Alati võib ka kasvõi paari tuhande või ka paarikümne tuhandega uue raja käivitamist toetades tegudega tõestada oma võimekust ja head tahet.

Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist: