Connect with us

Uudised

Käina gümnaasiumi noortel oli edukas projektiaasta

SULEV VALDMAA
Jaan Tõnissoni instituut vedas sel aastal Eesti-Läti programmi projekti, kuhu Eestist kutsus osalema Käina gümnaasiumi 8. ja 9. klassi õpilased ning Lätist mittetulundusühingu Radošas Iniciativs Centrs kaudu Riia noortekeskuse Laimite juures koos käivad noored. Nii Käinast kui Riiast osales projektis 24 noort.
Tegemist oli mitmetahulise projektiga, millel mitu eesmärki: õppida oma naabreid paremini tundma, õppida tundma omavalitsusi, kust naabrid pärit ning teha üheskoos ära midagi, millest saaks õppida ja millega võiks mõjutada oma elukeskkonda.
Viimase osas otsustati, et nii Käina kui Riia noored uurivad oma kodukohas, kui suur probleem on käibest kõrvale jäänud vanad esemed ja kuidas oleks võimalik neile uus elu anda. Märtsis saadi Riia seminari ajal ühiselt kätte tööjuhendid. 5. detsembril oldi taas koos Riias, kus tutvustati valminud projektitöid mitte ainult teisele meeskonnale, vaid ka esinduslikule žüriile. Ja seda inglise keeles! Sestap kuulus žüriisse tuntud inglise keele spetsialist ja Eesti ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse liige Urve Läänemets.
Projekti sisulist poolt hindas Adaži abilinnapea ja kolmandana oli žüriis rahastaja esindaja Helena Järviste Eesti-Läti programmist.
Tegemist oli tõsise tööga. Noorte esitlused võtsid Riias kummagi meeskonna puhul terve tunni ja žürii andis pea läbi aasta väldanud tööle väga hea hinnangu. Mida projekti käigus vanadele asjadele uue elu andmist kavandades täpsemalt tehti ja mida välja pakuti, on hiidlastel võimalik teada saada otse Käina gümnaasiumist.
Küllap aga oli veelgi elamuslikum kui projekti portfoolioga tegelemine kõik see, mille kaudu oma naabreid tundma õpiti. Nii tutvusid Käina õpilased kahel käigul Riiga Läti seimi, Riia linna, Getlini jäätmejaama, Läti uue rahvusraamatukogu, Cinevilla filmiküla ja mitmete teiste huvikohtadega. Riias farmaatsiamuuseumi külastades võttis sealne giid vanade asjade tähtsuse kokku väga lihtsalt: kui ei oleks vanu esemeid, ei oleks ka muuseume!
Kui lätlased juuni algul Hiiumaal käisid, tutvuti saarega küllalt põhjalikult.
Urmas Seliranna juhtimisel tehti läbi huvitav ekskursioon Kärdlast Tahkunani ja vaadati militaarmuuseumi. Palade loodushariduskeskuses oli pikk projekti teemaga haakuv õppepäev mitmete töötubadega. Noored võeti vastu vallavalitsuses, kus vallavanem Omar Jõpiselg tegi ülevaate Käina vallast. Veel mahtus programmi sporti: (palli)mängud Käina gümnaasiumi staadionil ja spordisaalis ning teekond maailma lõppu ehk Sääre tirbile.
Jaan Tõnissoni instituut tänab Est-Lat projektist “Cooperation for Sustainability” osa võtnud Käina gümnaasiumi noori, direktor Ene Urmanit ja huvijuht Laura Kivistut usina kaaslöömise eest. Tänusõnad Käina vallavalitsusele ja vallavanem Omar Jõpiseljale tugeva toetuse eest projektile. Kiitus Hiiumaa militaarmuuseumile ja Palade loodushariduskeskusele suviste projektipäevade sisustamise eest.
Tänud loomulikult Est-Lat programmile, mis võimaldas paljudel inimestel osaleda väga mitmekesistes, sh mitmekultuurilistes inglise-vene-eestikeelsetes tegevustes. Nagu läti noored oma tagasisides väitsid, kaugelt üle poole vastanutest pidaski projekti kõige hinnatumaks osaks käiku Hiiumaale tervikuna ja pooled neist väitsid, et leidsid endale Käina noorte hulgas sõbra.
Jaan Tõnissoni instituut soovib oma Käina partnerile ja kõikidele sõpradele rahulikku vana aasta lõppu ning teguderohket järgnevat projektiaastat!

Sulev Valdmaa
Jaan Tõnissoni instituudi kodanikuhariduse
keskuse juhataja

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Reportaaž

Hiiumaa haigla uuendamine polnud pelgalt seinte värvimine või ukselinkide vahetamine. Kõik sai uueks. Haigla ees pühib paar päeva enne pidulikku avamist töömees harjaga lume...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...