Jälgi meid

Uudised

K. L. Hiiu malevkonna suurpäev, 7. september 1930.

Ekraanikuva
Naiskodukaitse annetas malevkonnale lipu.
Paraad saja osavõtjaga.
Majandusminister ja teisi kõrgeid külalisi.
Lipu õnnistamine ja aktus Käina kirikus.
Ühine lõuna malevlastele ja külalistele.
Toomapäev õnnestus hästi
Möödunud pühapäev kujunes suurpäevaks K. L. Hiiu malevkonnale ja kogu Hiiu saarele. Naiskodukaitse poolt anti malevkonnale üle lipp. Sel puhul oli Käina vallamaja juures paraad, lipu õnnistamine ja aktus kirikus, ühine lõunasöök kiriku­mõisas ja õhtul pidu seltsimajas.
Pidustusest võttis osa majandus­minister Johannes Zimmermann, riigikogu liige, kaitseliidu vanemate­kogu liige Aleksander Saar, advokaat Theodor Rõuk, Lääne maleva pealik major August Reinhold ja hulk teisi külalisi. Aktusel viibis üle 1300 inimese. Pidustused õnnestusid ilusa ilma tõttu suurepäraselt.
Kell 12 päeval rivistas Hiiu malev­konna pealik A. Laius Käina vallamaja juures malevkonna paraadi, mille vastu võttis vabariigi valitsuse esindajana majandusminister Johannes Zimmermann. Kärdla tuletõrje orkester mängis pidulikku marssi.
Järgnes lipu õnnistamine Käina õpetaja (Johann Keering) ja preester Kaev’i poolt. Õnnistatud lipu vardasse lõid naelad vabariigi valitsuse nimel J.Zimmermann, KL. peastaabi poolt advokaat Rõuk, Hiiu naiskodukaitse poolt pr. Pihlakas, Lääne maleva nimel major Reinhold, Haapsalu malevkonna nimel pealik Wau (hilisema nimega Johan Voldemar Vau) ja Risti malevkonna nimel propaganda­pealik Boris Melts.
Peale selle anti lipp pr. Pihlakase poolt üle majandusministrile, kes ta omakorda edasi andis malevkonna pealik A. Laiusele. Malevkonna pealik tõotas pühalikult, et hoiab lipu au sees ja kogu malevkond on nagu üks mees valmis teda kaitsma.
Orkester mängis “Eestimaa mu isamaa”. Silmapilk oli meeli­ülendav. Lipp kanti traditsiooniliselt malevkonna rinde eest läbi.
Järgnes paraadi marss orkestri­helide saatel vabariigi valitsuse esitaja ja teiste külaliste eest läbi, kes olid aset võtnud postkontori juures.
Kell 2 algas aktus Käina kirikus, mille avas malevkonna pealik A. Laius. Ruumikas kirik oli puupüsti rahvast täis.
Järgnes majandusminister J. Zimmermanni kõne. Malevkonna tegevusest andis ülevaate propagandapealik E. Piik, millele järgnesid kõned adv. Rõugult,
rkl. A. Saarelt ja major Reinholdilt.
Tervitusi ütlesid Haapsalu malev­konnapealik Wau, Risti malevk. propagandapealik Melts, naiskodukaitse poolt prl. Vaus ja mitmed omavalitsusasutuste ning kohalike seltskondlike organisatsioonide esitajad.
Telegrammilised tervitused olid saatnud kaitseminister, kaitseliidu ülem, kindral Põdder j.t. Aktus lõppes isamaa hümniga, millele kiriku täis rahvast vaimustatult kaasa laulis.
Kell 4 p. l. oli Käina kirikumõisas ühine lõuna malevlastele ja külalistele, millest osa võttis 160 inimese ümber. Peeti hulk lauakõnesid, milles hinnati tehtud tööd ja sooviti malevkonnale edurikast tulevikku.
Õhtul kell 8 oli seltsimajas pidu, kus kanti ette näidend “Toomapäev”. Saal oli viimase platsini välja müüdud. Ettekanne õnnestus suurepäraselt ja sai kiiduavalduste osaliseks. Kogu pidustus möödus kordamineku tähe all.

Ilmunud ajalehes Lääne Elu
10. september 1930,
kirjaviis muutmata.

Veel lugemist: