Connect with us

Juhtkiri

JUHTKIRI | Õ-tähe kadumine

Erakordsete sõnumite puhul on seekordne Hiiu Lehe juhtkiri uudise vormis. 

Hiiumaa vallavolikogu otsustas keele- ja kultuurikomisjoni ettepanekul kaotada Hiiumaal kasutatavast tähestikust õ-tähe. Seeläbi saab Hiiumaa esimeseks ainult ö-tähte kasutavaks saareks Eestis. 

Plaan on küpsenud juba ammu, kuna koolides on tekkinud raskusi öigekirjaga, kui öpilased kipuvad kasutama läbivalt õ-tähte. See on tingitud sellest, et könekeeles kasutatakse sünnipärast ö-häälikut, kuid normkeeles kirjutades hakatakse kahtlema ja kasutatakse mandrilt peale surutud õ-tähte. Näiteks eksitakse tihti, kui kirjutatakse „laps põõrles mõõda kõit allapooole“. 

Teine põhjus on naabersaare korralekutsumine, sest teadaolevalt on saarlased ö-tähe justkui enda omaks kuulutanud, kuigi osal Saaremaal tegelikult üldse ei teatagi, milline ö-täht välja näeb. 

Ainult ö-tähe kasutamine annab Hiiumaale paremad vöimalused ka välissuhtluses, kuna köigil Soome, Rootsi ja teiste maade saartel räägitakse ainult ö-d.

Vallavolikogu on teinud ka juba ettepaneku valitsusele, et 2025. aastal välja antavast öigekeelsussönaraamatust tuleks eraldi  ka ö-tähe versioon, kust õ-täht on kaotatud. 

Samuti on tehtud ettepanek ERR-le, et erinevates kanalites Hiiumaa kohta käivates uudistes kasutada vaid ö-tähte ning tehisaru abil arhiivimaterjalid üle helindada. Edasise koostöö sujumiseks pakutakse Hiiumaa keelespetsialistide poolt ERR-i vastavatele korrespondentidele ö-tähe koolitust. 

Volikogu kaalub ka Hiiumaa uue tunnuslausena kasutada „Hiiumaa – saar, kus kölab Ö“.

Vahetamisele lähevad ka Hiiumaa asulate sildid. Näiteks Kõpust saab Köpu, Suuremõisast Suuremöisa ja Kõrgessaarest Körgessaare.

Kiirkoolitust pakutakse vajadusel ka Heltermaa sadamas ja Kärdla lennujaamas, et saarele saabunud külalised saarel paremini hakkama saaks.

Hiiu Leht alustas  tekstides ainult Ö-tähe kasutamist alates 1. aprillist. 

P.S Tänapäeva maailmas on aprillinalja teha üsna keeruline, kuna inforohkes maailmas on piir vale- ja pärisuudise vahel õhuke. 

 

Head naljakuud!

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...