Connect with us

Arvamus

JUHTKIRI | Köik jütud

Aastapeevad tagasi, kui Hiiu Leht oli omale jüst uue kuue selga aand, ütles Järvi Kokla, et hiidlaste lehtes vöiks ikka möned jütud hiiu keeles ka olla. Meitel pole selle vastu muidut midad olnd ja hakkasimegid iga reede juhtkirja löppus hiiukeeltseid sönasid tudvustama.Pitkemade jüttude avaldamise möte panime esmald taskuse, nat hiidlane surnd varese. Et ähk leheb taris. Ja nüid läkskid.

Mei katsume korra kuus juhtkirja hiiu keeles kirjuta. Täna aa jüst öige peev see mötevares taskust välja vötta, senepärast et üleeile sai Hiiu Leht kogukonna tegija aunimiduse. See aa Hiiu Lehe jäuks väga tähtis asi. Suur tänu teitele!

Öhe Hiiu Lehe omanigu, Daniel Vaarigu, kis sii lehtes ise ka vahest kirjudab, arvamise järele aa see, et Hiiu Leht ilmub, tegeliguld ime. Et saadi kogu 25 omanikku ja et leht ilmuma jähi.  See ime äi oleks sündind ilma kogukonnata ehk ilma hiidlasteta. Nee asjad, millest lehtes kirjutakse, juhtuvad kogukondas ja sii aa inimest, kis lehte lugevad. Omanikkude jäuks oli jällegid tähtis see, et hiidlastele nii tarviline asi kut ajaleht vöi naat moodsal aal üteldakse – kohalik meedja – alles jeeks.

Kogukond ongid köikse tähtsam. Kui mei oma lehtes oma keeles kirjudame, siis see näidab, et hiidlastel aa midad isemoodi. Ja vöib-olla aitame natust kaasa, et see sedamoodi jeebkid. Meite tunnuslause ”Köik jütud” aa ka jüst senepärast hiiu keeles. Öhes heas lehtes aa ju ikka köik jütud sees.

Mei katsume sii toimeduses tublisti toimeta ja loodame, et tei jeete ikka meite seltsi.

 

Ilust jöulu ootust teitele!

Kirjudas Raul Vinni, hiiu keelde pani Järvi Kokla

Veel lugemist:

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Reedel anti Käinas toimunud Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva pidulikul aktusel üle Hiiumaa valla teenetemärgid ja tänukirjad. Teenetemärgid said Aili Kibuspuu, Tõnu Otsason, Helle Nittim...

Külalugu

Kassarit on Hiiumaast eraldiseisev, mis siis, et suure saare küljes kinni. Veel rootsi ajal, 17. sajandil oli kahe saare ja laidude (Orjaku, Puulaid jt)...

Juhtkiri

Mönikord juhtub sedavisi, et oma laps vöi möni teina kallis inimene aab so närvi na mustaks, et tahaks taale üsna sandisti ütelda. Ütledkid ja...