Connect with us

Uudised

IT pole ainult noortele

Valik arvutikoolitustel käinud keskealiste inimeste lugusid
Arvutioskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb just vanemad inimesed tööturul keerulisemasse olukorda. Kui lihtne on ennast arvuti alal täiendada vanematel inimestel ja kuidas õppimine on elu muutnud? Neli IT koolitustel käinud inimest jagavad oma muljeid.
Viktor
60ndates Viktor oli pikki aastaid töötanud ühes tööstusettevõttes lihttöölisena. Tema ITalased teadmised olid väga väikesed ja nii läks ta kõigepealt algtaseme arvutikoolitusele, et oskaks igapäevaselt arvutit kasutada.
Arvutit ei olnud Viktor oma nooruses õppinud, kuid arvutikoolitust oli väga vaja, sest tööotsingud on läinud üha enam arvutipõhiseks ja tööturg nõuab arvuti tundmist. Koolituse lõpuks olid selged nii e-posti, internetipanga kui tööportaalide kasutamise nipid ja ta sai ka kandideerimisdokumente elektrooniliselt saata.
Maie
50ndates Maie läks arvutikoolitusele, selleks et teha karjääripööre – leida tööd arvutialal. Tema varasemad töökohustused olid pakkunud võimalust arvutiga lähemalt sõbraks saada ja tekitanud huvi ennast täiendada. Maie läbis AutoCAD baaskoolituse ja sai juurde joonestusoskusi. Kuna süües kasvab isu, siis on Maie tulevikuplaanides juurde õppida ka veebilehtede tegemist ja haldamist.
Helle
50ndates Helle läks arvutikoolitusele, et leida tulevikus uus töö. Soov oli alustada ettevõtlusega ja oma tehtud toodetele oli vaja leida loomingulisemaid reklaamimisvõimalusi. Nappis aga teadmisi internetiturundusest. Helle tunnistas, et eks väike kõhklus oli ikka sees, aga asjata – koolitus andis uusi ideid ja lahendusi
Aleksander
60ndates Aleksandril jäi puudu praktilistest ja teoreetilistest arvutialastest oskustest ning teadmistest. Selleks, et uuesti meelepärases valdkonnas tööd leida oli vaja läbida projekteerimistarkvara koolitus. Koolitus andis vajalikke töövõtteid nii jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks. Aleksander ei salanud, et õppimine polnud lihtne, samas pakkus eduelamusi ja mis peamine aitas kaasa tööalaste eesmärkide saavutamisele.
Põhjused ja vajadused, miks õppima minnakse on erinevad, kuid kõik neli oma loo rääkinud inimest rõhutasid, et nüüd on neil oma elu üle suurem kontroll ja paremad võimalused, nad tunnevad, et nemad juhivad oma tööelu.
Kui olete üle 50aastane ja teie keskmine sissetulek kuus oli eelmisel alla 1291 euro, saate töötukassa kaudu osaleda kõikidel arvutialastel koolitustel, mis toetavad teie tööl püsimist. Koolituste kohta saab rohkem infot www.töötajaõpi.ee või telefonilt 15501.
Lauri Kool
Eesti töötukassa

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...