Jälgi meid

UUDISED

Ideed Kõrgessaare arengustrateegiasse­

HARDA ROOSNA
Kõrgessaare arengu­strateegia avakoosolekul käidi välja suur hulk suurepäraseid külastuskeskkonna arendamise ideid. Lisaks kaks elukeskkonna arendamise vajadust – pood ja päästeauto.
Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste luges esimese arutelu õnnestunuks. “Koosoleku formaat sai valitud selline, et peamised teemad saaksid ettekandjate poolt esitatud ja, et see aitaks osalejatele maalida tervikliku pildi piirkonna arengust etteantud teema raamides ning aitaks kaasa mõelda nii probleemide kui lahenduste seisukohast,” selgitas Rattiste.
Ka hindas ta, et paar­kümmend osalejat on täiesti piisav hulk inimesi, kellega arutelu pidada. Kõigil osalejatel oli võimalus lauale tuua ka nii-öelda oma teema.
Külastuskeskkonna arengud
RMK Lääne-Eesti piirkonna juhataja Aili Küttim andis ülevaate RMK matkaradadest ja külastusobjektidest ning tutvustas külastajate seas 2021. aastal läbi viidud küsitluse kokkuvõtet. Väga suurt muutust sellest välja ei tulnud. Ehk vaid see, et saare külastajad kulutavad aasta aastalt siin rohkem raha ja et Rebaste­mäe õpperaja põhjalik remont lõppeb alles novembris.
Sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhataja Liina Härm rääkis, mis valla sihtasutusel Kalana jahisadamaga plaanis. Sadama süvendamine käib ja külastuskeskkonna arendus on plaanis.
Jüri Tamm esitles kontseptsiooni Kalana ÄÄR, milles on oma koht nii vana Kalana kalasadamal kui lähikonnas soetatud Ristna kinnistul, kuhu arendajad, Jüri Tamm ja Viljar Rajamets kavandavad elamuid-suvekodusid. Tamm ütles esitluse lõpuks, et kuna nad pangalaene võtta ei kavatse, viiakse kontseptsiooni ellu jõudumööda.
Poodi on vaja
Kõpu ja Ristna tuletorni operaator Evely Aasmäe tõi välja probleemid, mis selle suvega temani jõudnud ja mis lahendamist vajaks. Üks neist, et Kõppu oleks vaja poodi, kus inimesed saaksid osta igapäeva­kaupa, piima ja leiba näiteks, kui need otsa lõppevad. Aasmäe ütles, et nemad on jõudumööda püüdnud aidata oma varudest, aga ilmselgelt sellest ei piisa. Teise probleemina tõi ta välja infovajaduse – paljud tulevad nende teenindajate käest küsima, kus on pood, kuhu saab telgi püsti panna, kus saab ööbida, kus pesta, kus oleks midagi teha… Paljud suvised turismigrupid ei tea, et lisaks Tahkuna ja Kõpu tuletornile on tuletorn ka Ristnas. Ka prügiprobleem vajab mingit lahendust, sest prügi tuuakse suviti palju.
Üllatuskülalisena oli Reigi pastoraadi arenguplaane tutvustamas hoone arendaja Maret Kukkur. Koostöös Kalli ja Valev Seinaga valminud ülipopulaarsete näituste paigana pole pastoraadi võimalused sugugi veel ammendatud, kuid maja vajab selleks investeeringuid.
Osavallavanem ise võttis jutuks Puski kiriku taastamise, kohal oli ka Agu Kohari, kes kiriku taastamist eest veab.
Elukeskkonna vajadus
Allakirjutanu lisas Kõpu küla­seltsi Valguskiir poolt Kõpu poolsaare päästeauto ja sooja päästekuuri vajaduse. Pääste­auto ja kohalikud vaba­tahtlikud on neli-viis korda aidanud nn valges alas asuval poolsaarel hullema ära hoida ja tulekahjule piiri panna esimestel minutitel, mil Kõrgessaare vabatahtlikud, Kärdla ja Käina riikliku komando päästjad alles teel tulekahjukohale. Nüüd on päästeauto katki ja autojuht igavikuteele lahkunud ning päästekuuri teema pole kümne aasta ja erinevate (osa)vallavanemate ametiaja jooksul sobiva asukoha otsinguist kaugemale jõudnud. Osavallavanem Rattiste ütles, et vald võib kogukonna algatust toetada, aga on üks aga – vald ei saa kedagi kohustada vabatahtlikuks päästjaks hakkama. Ühtlasi pani ta selle teema eest seismise vastutuse kogukonnale.

Veel lugemist: