Connect with us

Uudised

Huvi arengukava vastu pigem leige

HARDA ROOSNA
Uue valla esimese, ülehiiumaalise arengu­kava avalikustamisel osales ligi 60 inimest, ettepanekuid laekus paarsada ja neid saab veel lisada 4. oktoobrini.
Hiiumaa vald on koostamas oma esimest arengukava, mis ühtlasi on ka Hiiu maakonna arengustrateegia. Seega tuleb valla arengu­kava koostajail järgida põhimõtteid, mida riik seadnud maakondlikule arengu­strateegiale.
Vallavanem Reili Rand selgitas avalikel koosolekutel, et just sellest tuleneb pealtnäha vastuoluline fakt, et arengukava tähtaeg on koguni aasta 2035 ja edasi, aga täpsem investeeringute kava hõlmab vaid nelja aastat.
Koosolekutel umbes 60 huvilist
Viiel arengukava avalikustamise koosolekul käis kokku 57 inimest, üks osales interneti teel. Kõrgessaares oli kohal 16, Emmastes 7, Käinas 9, Hellamaal 8, Kärdlas 17, üks osaleja oli sides interneti kaudu ja kolm inimest käisid kohal kahel koosolekul.
Hiiumaa vallavanem ütles Hiiu Lehele, et tema jaoks on see esimene arengukava, mille juures ta tegev algusest peale. Varem on ta osalenud Hiiu valla arengukava täiendamisel. Vallavanem nentis, et seetõttu ei oska ta võrrelda, kas huvi oli seekord suurem või väiksem, kuid ta tänas kõiki, kes oma panuse andsid. “Oleksin lootnud, et neid tuleb veel rohkem ja loodan, et ehk esitatakse oma mõtteid ka elektroonilisi kanaleid pidi,” ütles Rand.
204 ettepanekut
Ettepanekuid laekus kokku 204. Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja ütles, et see tulemus on päris hea, eriti kui arvestada, et avalikel koosolekutel osalejate arv jäi kolmel koosolekul alla kümne.
Arengukava projektijuht Katrin Sarapuu püüdis ettepanekuid liigitada. Esiteks tõi ta välja täpsustused ja täiendused. Näitena tõi ta, et rahvatervise peatükk sai täpsemaks koostöös Hiiumaa tervishoiutöötajatega.
Veel sooviti lisada arengukavasse konkreetseid objekte nagu Sõru väikesadama ala või Malvaste kogupere vaba­ajakeskus, avaldati soovi, et ka Kärdlas võiks olla ujula, et ehitataks Saaremaa-Hiiumaa silda ja kaugtöökeskus. Mõned ettepanekud tehti investeeringuobjektide varasemaks toomiseks, näiteks Kõrgessaare kütusetankla võiks rajada juba järgmisel aastal.
Samuti laekus ettepanekuid olla ambitsioonikam ja seada julgemaid eesmärke: nii võiks haridusvaldkonna pikaajaliseks eesmärgiks seada, et meie õpilaste riigi­eksamite tulemused on Eestis tipus või et digitaal­ne kirjaoskus on hariduse loomulik osa.
“Oli ettepanekuid, mis rõhutasid juba kirja pandu olulisust, aga neid, millest näha, et ettepaneku tegija ilmselt ei ole teemaga täpselt kursis,” ütles Sarapuu. Ta tõi näitena soovi, et Kärdla keskväljak korda tehtaks, aga selle puhul on juba volikogu otsused olemas ja valla­valitsus viib neid ellu.
Eelnõu teisele lugemisele
Sarapuu ütles, et Hiiu valla koostöölepingut meretuulepargi arendajatega sooviti nii arengukavast välja võtta kui toetati selle nimetamist arengukavas.
Ettepanekuid lugedes ja otsinguga üle kontrollides jäi küll silma viis soovitust eelnimetatud leping arengu­kavast välja võtta, kuid ei ühtegi toetavat ettepanekut.
Silmapaistvalt palju, 69 korral kasutati ettepanekutes sõna “keskkond”, sõna “noor” 55 korral.
Ettepanekud olid vormistatud väga erinevat: leidus nii lühidalt ja konkreetselt vormistatuid kui pikki arutlevaid tekste, nii küsimusi kui irooniat.
Neljapäeval oli arengu­kava eelnõu volikogus esimesel lugemisel ja eelnõu suunati teisele lugemisele. Nüüd saavad kõik huvilised kahe nädala jooksul esitada muudatusettepanekuid, mille viimane tähtaeg on 4. oktoober. 5. oktoobril koguneb vallavalitsus ettepanekuid arutama.
Selle, millised ettepanekud arengukavale lisatakse, otsustab lõplikult volikogu. Eelnevalt kujundab oma arvamuse arengukava juhtkomisjon, seejärel vallavalitsus. Ka kõik volikogu komisjonid saavad eelnevalt ettepanekuid menetleda ja oma arvamuse kujundada.
Lugeda saab juba tehtud ettepanekuid valla kodulehel vald.hiiumaa.ee

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Uudised

Hiljuti Transpordiameti poolt välja antud pressiteatest lähtub, nagu oleks Kõpu tuletorni külastatavus aastaga kukkunud 7000 inimese võrra. Peale Hiiu Lehe eelmise nädala artiklit selgus,...