Jälgi meid

Uudised

Hundikoera rünnakus hukkus väike koer ja sai vigastada inimene

20. novembri õhtul ründas Kärdlas Tiigi tänaval hundikoer pisemat jalutusrihmas olnud koera ja tema omanikku – naine sai vigastada, tema koer suri hiljem.
Eelmisel esmaspäeval avaldati hiidlaste sotsiaalmeedia grupis postitus kiire abi­palvega transportida koera rünnaku ohvriks langenud koer Tallinnasse intensiivravisse. Hoolimata sellest, et abi saadi kiirelt, ei õnnestunud koerakese elu päästa. Kolmapäeval postitas omanik juba kurva uudise oma koera Axeli surmast.
Ehk pole ohtlik?
Juhtunu tekitas sotsiaal­meedias elava arutelu. Tunti huvi rünnanud hundikoera omaniku ja välimuse vastu. Oldi murelikud, kas on ikka ohutu Kärdla tänavatel liigelda, kui niisugune koer endiselt lahtiselt ringi jookseb. Lisaks kirjutati ka, et pole esimene kord, kui seesama hundikoer kellelegi kallale tungib.
Hukkunud koera omanik Hiiu Lehele kommentaare anda ei soovinud, sest juhtunu kohta on alustatud väärteomenetlus. Sellegi­poolest arvab ta, et kuna hundi­koera omanikud on juhtunust teadlikud, ei julge nad oma koeraga rihmata jalutada ja selle tragöödia valguses pole loom praegu ehk ohtlik.
Rahatrahv kuni 800 eurot
Kärdla politseijaoskonna väärteomenetleja Mare Liik kinnitab, et niisugune vahe­juhtum tõepoolest aset leidis ja 21. novembril teatati politseile, et 20. novembril kella 19.30 ajal jalutas teataja koeraga Kärdlas Loigu ja Tiigi tänava ristis, kui kaelarihmaga hundikoer ründas nii teda kui tema koera.
Juhtunu kohta alustati väärteomenetlus, mille käigus selgitatakse välja täpsemad asjaolud.
Liik ütles, et rünnanud koera omanikku saab vastutusele võtta nii kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kui ka loomakaitse­seaduse alusel. Esimene näeb koerte ja kasside pidamise ees­kirjade rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimese tervisekahjustuse, rahatrahvi kuni 800 eurot. Teine näeb ette loomapidamis­nõuete rikkumise eest sama suure rahatrahvi ehk kuni 800 eurot.
Varemgi rünnanud
Liigi sõnul viimase aasta jooksul pole Hiiumaal politseisse seoses koerarünnakutega pöördutud. Varasemalt on sama koera omanikku 2016. aastal kahel korral politsei poolt ka vastutusele võetud, kuid rohkem pole probleemsest koerast politseile teada antud.
“Hästi oluline on, et taolistest juhtumitest antakse meile võimalikult operatiivselt teada, et saaksime kiiresti reageerida ja omaniku vastutusele võtta. Seda isegi juhul, kui koeraomanikud on omavahel kokkuleppe saavutanud,” ütles Mare Liik.
Omaniku vastutus
Hiiumaa valla kasside ja koerte pidamise eeskiri näeb ette, et omanik peab tagama, et tema loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi. Omanik kannab vastutust talle kuuluva looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse eest.
Avalikus kohas peab omanik tagama järelevalve looma üle. Vajadusel peab koera või kassi rihmastama, hoidma teda kandepuuris ja kasutama koeral suukorvi.

Veel lugemist:

Uudised

Hiljuti toimusid laste kabe­võistlused, kuhu võistlema tulid ainult Kärdla ja Emmaste lapsed. Esimese klassi tüdrukutest oli parim Annabritt Kaugesalu ja teine Liisi Pranno, mõlemad...

Uudised

Seda lugu ajendas autoreid kirjutama kaks Hiiumaaga seonduvat asjaolu. Tänavu augustis täitub 75 aastat Hiiu maakonna moodustamisest. Seda esiteks. Teine põhjus on soov kirjutada...