Connect with us

Juhtkiri

Hoidkem oma ettevõtjaid!

Täna lõppeb igasügisene ettevõtlusnädal, mis tegelikult alles esmakordselt kestis ühe päeva asemel terve nädala ja kuhu Hiiumaal olid tugevalt kaasatud noored.

Ettevõtlusnädalast võtsid väga aktiivselt osa nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilased, kes said innustust Hiiumaalt sirgunud ettevõtjate kogemusi kuulates ja ka ise äri tegemisel kätt proovida Tuuru maja koridore kolm päeva täitnud ettevõtluskülas. Lisaks noortele olid Hiiumaal ainsa maakonnana fookusesse võetud ka õpetajad, kes said ühises töötoas koos Hiiumaa ettevõtjatega kätt proovida Vladislav Koržetsi juhtimisel. Tiheda programmiga ette­võtlusnädalat vedas SA Tuuru, kes on Hiiumaa arengukeskuseks olnud juba 25 aastat.
Täna oodatakse Tuuru majja kõiki turismiasjalisi, et üheskoos arutada, kes siis turismi ikkagi teevad. Hiiumaa turismikoordinaator Maria Ruubas on kindel, et turism puudutab tegelikult paljusid, kes ennast otseselt turismi­ettevõtjateks ei pea, sest turistid tarbivad pea kõiki teenuseid Hiiumaal ja me kõik oleme külaliste jaoks Hiiumaa turundajateks. “Mida suuremat koostööd teeme erinevate valdkondade esindajatega, et Hiiumaad tutvustada ning turundada, seda tugevama sihtkohana me külastajatele paistame ning ka oleme,” selgitas Ruubas.
Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juht Tanel Malk küsib samas, milline peaks olema see turistide hulk ja milline valdkonnas pakutavate teenuste tase ja hind, et see võimaldaks hooajal teenitud kasumist aastaringselt elatuda. Heaks näiteks siinkohal on Roograhu sadamas restorani pidav Jari Lindroos, kes ütleb, et hea hinna ja kvaliteedi suhtega on ettevõte suutnud tagada piisavalt kliente, et ka talved üle elada. Lindroos kaasas osanikeks ka ettevõtte töötajad, sest küllap on omanikuna hoopis teine tunne toimetada kui palgatöölisena.
Nii Lindroos kui Männamaal Triibuvineeri tooteid valmistav Helen Teigar ütlevad, et nad on palju tuge saanud kohaliku kogukonna toetusest, positiivsest suhtumisest ja mõnusast koostööst. Hoidkem siis omasid ja julgustagem alustama ettevõtlusega ka noori!

6. oktoober 2017

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Teema

Hiiumaa muuseumi kauaoodatud pärandihoidla projekt pandi riiklikus rahapuuduses pausile ning muuseumi vara peab edaspidigi hoiul olema nõuetele mittevastavates tingimustes.  Hiiumaa muuseumi uue varahoidla vajadus...