Connect with us

Uudised

Hiiumaa rahvastik 300 aastat tagasi

Praegu on käimas järjekordne rahvaloendus, aga ajaloolise paradoksina toimus peaaegu täpselt 300 aastat tagasi samalaadne üritus, tookordse nimetusega inkvisitsioon (inquisition). “Tegemist ei olnud teisitimõtleja tuleriidale saatmisega nagu kooli ajalootundidest mäletame, vaid lihtsalt rahvastiku, maade ja varade loenduse või uurimusega,” kirjutab koduloouurija Andres Pisa. “Tookord polnud põhieesmärgiks mitte elanike arvu kindlakstegemine, vaid kasutatava maa järgi maksude määramine/kogumine. Hiiumaal on loenduse läbiviimise ajaks märgitud 17.–19. veebruar 1712 ning protokollid vormistatud 22.–24. veebruaril. Piirkonniti on kirjapanekutes erisusi, kuid Hiiumaa kohta on tabelid igati korrektselt vormistatud. Lisaks talu suurusele on kirjas inimesed perekonniti ja sotsiaalsete gruppidena: peremehed-perenaised, sealhulgas ka lesed; täis- ja alaealised pojad-tütred eraldi; sulased ning teenijad.”

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...