Jälgi meid

UUDISED

Hiiumaa KLAT tähistas teist sünnipäeva

Erakogu
Kolmapäeval sai kaks aastat sellest, kui Kõpu kooli hoonete­kompleksis avati Hiiumaa noortekodu.
Selle aja jooksul on teenust osutatud kokku seitsmele noorele, kellest kolm on oma kodukohta tagasi liikunud ning kohe-kohe on väljumas ka neljas noor.
“Kuigi teenus on keeruline ja esimesel aastal oli omajagu pusimist, et kõik vajalik korralikult toimima saada, siis tänaseks on KLAT noorte­kodu loomine Hiiumaale ennast igati õigustanud,” ütles noortekodu meeskonna juht Eve Voogla Hiiu Lehele. “Turvaline ja toetav kogukond, loodus­lähedane keskkond ning Hiiumaale omane rahu ja vaikus on just see, mida haavatud hingega noorel on vaja. Nii mõnelgi neist on see esimene kord sellist asja kogeda.”
2020. aasta 10. augustil avatud Hiiumaa KLAT on teistest kinnistest asutustest pisut erinev, sest teenust luues võeti eeskujuks miljööteraapilisi põhimõtteid. See tähendab, et noore käitumise välja­kutsete ja igapäevaraskustega toime­tulekul lähtutakse viiest põhi­printsiibist: kaasamine, toetamine, kaitsmine, tunnustamine ja struktureeritus.
Oluline aspekt on ka töötaja töö iseendaga, meeskond kui miljööteraapiline kooslus ning noortekodu kui muutuste loomise keskkond. On oluline märkida, et teisedki KLATi asutused lähtuvad aina enam oma töös miljööteraapilistest põhimõtetest ning traumast taastumise mudelist.
Hiiumaa KLAT asub loodus­kaunil Kõpu poolsaarel metsade vahel – eemal linnakärast ja -melust. Noortekodu asub Kõpu õppekompleksi endise õpilaskodu ruumides, territooriumil asuvad ka sotsiaal­keskuse pansionaat ja Hiiumaa Vabakool.
Noortekodu igapäev toimub kindla päevakava ja kodukorra alusel, mis loob lastele rutiini ja ettearvatavuse. Iganädalastel noorte koosolekutel saavad noored kaasa rääkida ühis­tegevuste planeerimises ja jagada muresid või ettepanekuid noortekodu igapäevaelu teemal. Nädala individuaalsed tegevused planeeritakse alati lapse ja sotsiaalpedagoogi koostöös üks-kaks nädalat ette.
Sammhaaval suurendatakse noore otsustus- ja liikumisvabadust, andes talle võimaluse harjutada kokkulepetest kinnipidamist ja vastutuse võtmist. Kui noore toimetulek seda võimaldab, on tal võimalus planeerida huvitegevusi ka väljaspool noortekodu, näiteks käia kooli lähedal trennis või kohalikus noortemajas sõpradega aega veetmas. Mõnel juhul on õnnestunud noorele leida ajutine tööots, näiteks naabrite juures remonditöid tehes või Hiiumaa sotsiaalkeskuse teises tegevuskohas tegevusjuhendaja abilisena.
Noortekodu põhimees­konnas on kasvatajad ja sotsiaalpedagoogid, koostööpartneritena töötavad noortega psühholoog ja terapeudid (loovterapeut, mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) terapeut, kogemusnõustaja jt). Igale noorele lähenetakse individuaalselt ja talle loodud tegevusplaan on alati isemoodi – saadavate teenuste ja toetuse komplekt lähtub just tema vajadustest, ressurssidest ja arengu­valdkondadest.
Eesmärk on luua turvaline ja ettearvatav keskkond, anda täiskasvanute eeskuju ja toe ning teraapiate abil noorele uus tasakaal, et tal tekiks endal huvi oma arenguteekonda panustada, mis omakorda aitaks tal teenuselt lahkudes elada enda või teiste elu või tervist kahjustamata.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Mis on kinnise laste­asutuse teenus?
Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) on lapse vabadust piirav abimeede, millega toetada noort, kes seab enda käitumisega ohtu iseenda või teised enda ümber. KLATi eesmärk on pakkuda kõrge abivajaduse ja riskikäitumisega noorele ajutist turvalist ja arendavat keskkonda, mis suurendab lapse turvatunnet ja toimetulekuvõimet ning vähendab riskikäitumist. Kinnisesse lasteasutusse saab noort suunata vaid kohus.
Hiiumaa Noortekodu sihtrühm on lapsed ja noored, kes oma keerulise eluloo ja raske kogemuspagasi tõttu vajavad tugevdatud toetust, seal­hulgas ajutist liikumisvabaduse piiramist, et vähendada tõsise riskikäitumise tõenäosust.

Allikas: sotsiaalkindlustusamet

Veel lugemist: