Jälgi meid

Tervis

Hiiumaa kaks VEPA kooli

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise- ja heaolu edendamise keskuse kokku­võtvast raportist selgub, et Hiiumaal on kaks VEPA kooli, Emmaste ja Kärdla põhikool. VEPA käitumisoskuste mängu metoodikat on Eestis rakendatud seitse aastat. Selle aja jooksul on VEPAga liitunud 157 kooli, milles 11 700 õpilast ja 612 peamiselt algklasside õpetajat.
VEPA on tööriist õpetaja jaoks, mida kasutades arendatakse laste eneseregulatsiooni ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. VEPA metoodika terviklik rakendamine aitab luua laste arengut soodustavat keskkonda ja toetada klassis kõiki õpilasi. “Selleks koolitatakse õpetajaid kasutama tunni ajal või väljaspool tundi erinevaid tööriistu, mängima koos lastega käitumise jälgimisele suunatud meeskonnamängu ning jagama üksteisele hea käitumise eest tunnustust,” selgitas VEPA projektijuht Anita Baumbach. “Koolikeskkonnas rakendatav sekkumine ennetab õpilaste vaimse tervise ja käitumise probleemide teket või süvenemist ning sellel on pikaaegne mõju lapse edasisele arengule ja valikutele.”
Rahvusvaheliselt on käitumisoskuste mängu metoodika kohta tehtud hulgaliselt teadusuuringuid,
mis on näidanud, et see vähendab laste käitumis­probleeme (tähelepanu- ja keskendumisraskused, agressiivsus jm), tugiteenuste
kasutamist ja suunamist käitumis- või õpiraskustega laste klassi, depressiooni tõenäosust, ennetab suitsiidset käitumist, sõltuvusainete tarvitamist ning vähendab alaealiste õigusrikkumisi ja kuritegelikku käitumist.
Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist: