Connect with us

Uudised

Hiiu vallavolikogu otsused õiguspärased

Harda Roosna
Hiiu vallavolikogu otsus asutuste liitmise kohta on õiguspärane ja vastab ühinemislepingule ning ühinemisraha on jagatud vastavalt volitustele.
Novembris otsustas Hiiu vallavolikogu luua neli ühendasutust: Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskuse, Hiiu valla raamatukogu, Hiiumaa noorsootöö keskuse ning Hiiu valla sotsiaalkeskuse ühendades kahe liitunud omavalitsuse, Kärdla linna ja Kõrgessaare valla asutused. Opositsioon tegi mitu katset protsessi peatada, kuid koalitsiooni häältega võeti liitmisotsus vastu.
Opositsiooni liige Artur Valk ütles 4. novembri Hiiu Lehes, et tema meelest ei täida volikogu Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingut, milles on iseseisvatena kirjas kõik asutused, mis nüüd sellisel kujul kaovad. Sama meelt on teisedki opositsiooni liikmed, näiteks Inge Talts.
Ka üks anonüümseks jäänud Hiiu Lehe lugeja palus volinikele meelde tuletada, et 26. veebruaril 2013 toimunud koosoleku protokollis on kirjas abivallavanema Katrin Sarapuu sõnad: kokku on lepitud selles, et neli aastat säilivad kõik hallatavad asutused sellisel kujul nagu need on, ning et ei kavanda mingit liitmist või muutmist.
Siiski on vallavolikogu samm täiesti seaduslik, sest kahe omavalitsuse ühinemislepingus on kirjas  punkt 12.4, mis ilmselt on paljudel kahe silma vahele jäänud või ununenud. See punkt sätestab, et Hiiu vallavolikogul on õigus tulenevalt võimalike haldusterritoriaalsete muutuste kontekstis lepingus kokkulepitud küsimustes võtta vastu teistsuguseid otsuseid, välja arvatud lepingu V peatükis sätestatud küsimustes. Peatükk V,
mille kohta muutmiskeeld käib, käsitleb vallavolikogu moodustamist, struktuuri ja töökorraldust.
Ühinemisraha jagamisest
Eelmisel nädalal andis vallavalitsus volikogu revisjonikomisjonile aru ühinemistoetuse kasutamisest.
Inge Elissaar ütles, et ühinemisraha saadi mullu detsembris 328 650 eurot. Ühinemistoetusest 170 000 eurot
oli määratud kolme objekti, sotsiaalkeskuse, Läänemere teadmuskeskuse ja koostootmisjaamadega kaugkütte arendamiseks. Lisaks oli 158 000 eurot, mida kasutatakse sihipäraselt vastavalt vallavalitsuse korraldustele.
Praeguse seisuga on ühinemistoetusest sihtasutusele Kärdla sadam ajutiselt laenatud 140 000 eurot. Protokollis on kirjas Elissaare sõnad “kuna see oli kõige odavam viis”.
Sadama ehitust rahastanud Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) peatas maksed, kuna SA Kärdla Sadam juhatuse liikme Hillar Kuke suhtes algatati tänavu aprillis kriminaaluurimine. Kukke kahtlustatakse ametiisikuna sihtasutuse vara suures ulatuses omastamises. Lähiajal peaks selguma, kuidas kriminaaluurimine lõpeb.
Elissaar ütles, et juhul kui väljamaksmata summa EASilt sadamale laekub, siis sadam tagastab selle vallale.
Mööbel soetati odavhinnaga
Vallavanem Georg Linkov selgitas revisjonikomisjonile, et ühinemistoetus on ette nähtud kahe omavalitsuse ettevalmistustöödeks, hüvitisteks, staatuse muutumisega seotud tegevusteks, ümberkorraldamiseks ja arengukavas ning ühinemislepingus ettenähtud toetusteks/tegevusteks.
Inge Talts küsis kokkuvõtet rahade kasutamise kohta ja uuris, kuhu osteti mööblit ja miks osteti audiitorfirmalt.
Georg Linkov selgitas, et tegemist oli ümberkorraldamiskuludega ning osa ostetud mööblist on vallavalitsuse majas ja osa sadamas asuvas rendikonteineris. “Firma pani kogu oma mööbli müüki seoses asukoha muutmisega ja meil oli võimalik see odavmüügi hinnaga soetada,” ütles Georg Linkov. Mööblit oli vaja seoses ümberkorraldustega ja sellega, et loodi uusi töökohti.
Inge Elissaar lisas, et kui siseministeeriumile taotlus esitati, kirjutati selles laias laastus lahti kuhu ja mismoodi plaanitakse toetust kasutada.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...