Connect with us

Uudised

“Hiiu vald – armu või ära!”

Hiiu valla arengukava 2014–2023 eelnõu on mahukas, 45leheküljeline dokument, mis tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks avalikustatud valla kodulehel ja mille kohta saab ettepanekuid teha veel kaks nädalat, 21. juulini.
Mõningaid märksõnu dokumendist, mille missioon on sõnastatud “Hiiu vald – armu või ära!” ja milles kirjas valla arengueesmärgid lähimaks kümneks aastaks.
Arengukava näeb ette ajalooliste objektide renoveerimist ja võimaluste piires kasutuselevõtmist. Näiteks kavandatakse korraldada ideekonkurss Kõrgessaare mõisa aidale sisu leidmiseks. Üks võimalik funktsioon oleks Hiiumaa kunsti- ja loovuskeskus.
Koostöös ettevõtjaga plaanitakse Kõrgessaare alevikku rajada kütusetankla/elektriautode kiirlaadimispunkt.
Kärdlas tahetakse ehitada välja sotsiaalkeskus. Tänavavalgustuse uuendamisel ja ehitamisel eelistatakse Kärdla ranna sadamapromenaadi ja Kärdla linna tänavaid.
Koos Kärdla tervise- ja loomekeskuse väljaarendamisega plaanitakse rajada ka veekeskus.
Ühtse juhtimise alla viiakse raamatukogud, spordirajatised, Kärdla kultuurikeskus ja Kõrgessaare vaba aja keskus. Plaanis on luua Hiiumaa spordikool ning koondada valla spordiringid, -rajatised, -ehitised, -inventar, -treenerid, -ringijuhendajad ühinenud Hiiumaa spordikooli alla.
Valda kavatsetakse tuua erinevate üleeestiliste võistlussarjade etappe ning pärast Kärdla spordihalli valmimist ka rahvusvaheliste võistluste etappe.
Spordivaldkond on arengukavas üldse esinduslikult kajastatud ja ka plaane on palju – sporditeemalises tegevuskavas on 28 punkti, vaid ettevõtlusvaldkonna tegevuskavas on neid rohkem, 37.
Ettepanekud tuleb saata meilil katrin@hiiuvald.ee või kirjalikult vallavalitsuse aadressil Keskväljak 5a, Kärdla.
ANNA-MAARJA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

Uudised

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Tänupeol tunnustasime silmapaistvamaid noori, noortejuhte ning tänasime toetajaid. Tunnustusi jagasime erinevates kategooriates, kuid siinkohal tooks välja kõige kõrgemad tunnustused. Kodutütardele...

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...