Connect with us

Nööbist kinni

Hiiu Leht uuris, kas Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) andis loa Kärdla sadama akvatooriumi vähendamiseks?

Vastab EAS turismiarenduskeskuse tootearendusdirektor Monica Hankov: Kärdla sadama muudatustaotlus sadama akvatooriumi vähendamiseks tagades seejuures planeeritud kaikohtade arvu ehk 56 sildumiskohta, on läbinud EASi hindamiskomisjoni. Käesoleval nädalal toimub siseministeeriumi meetmekomisjoni arutelu. [Eile ütles Kärdla linnapea Georg Linkov, et otsus sellest komisjonist tuli positiivne ja nüüd läheb otsustamine ringiga tagasi EAS-i. HR]
Piirkondade konkurentsivõime edendamise meetmes, millest on rahastatud Kärdla sadama projekt, toimubki nii taotluste kui muudatustaotluste hindamine kahes komisjonis, so EASi hindamiskomisjonis ja siseministeeriumi meetmekomisjonis. Esimese ülesandeks on hinnata muudatustaotluse mõju projekti elluviimisele ja oodatavatele tulemuste saavutamisele ning teise ülesandeks  hinnata EASi hindamiskomisjoni toimingute korrektsust ja põhjendatust. Otsuse muudatustaotluse osas võtab komisjonide seisukohtade alusel vastu EAS.
EASi otsust võib ajaliselt eeldada lähinädalail. Kuna otsust vastu võetud ei ole, ei saa ka veel kommenteerida, milline saab olema otsuse sisu.
Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...