Connect with us

Uudised

Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Nelja Energia ASi ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark kaebust Hiiu Lehes 12. juulil 2016 ilmunud artikli “MTÜ Hiiu Tuul läheb jälle kohtusse” ja 23. septembril ilmunud artikli “Kas diskussioonist saab asja?” peale ja otsustas, et Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel “MTÜ Hiiu Tuul läheb jälle kohtusse” räägib MTÜ plaanist vaidlustada kohtus Hiiumaa merealade teemaplaneering ja ühingu korraldatud avalikust koosolekust. Teises loos “Kas diskussioonist saab asja?” räägitakse Kärdlas toimuvast konverentsist, mille korraldasid tuuleparkide vastased.

Nelja Energia ASi ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark kaebasid pressinõukogule, et nad ei saanud artiklites sõna. Samuti peavad kaebajad esimese artikli juures olevat fotot ja pildiallkirja eksitavaks. Kaebajad leiavad, et fotol kujutatud elektrituulikud on toodud optiliselt lähemale. Kaebajate väitel lubas leht avaldada tõelise foto koos parandustekstiga, kuid seda ei tehtud. Kaebajad leiavad, et fotoallkiri avaldab valeinfot London Array tuulepargi kohta ja jätab sellega mulje, et elektrituulikud hakkavad Hiiumaa kaldale paistma suuremana kui tegelikkuses. Kaebajad ei ole ka rahul, et teine artikkel koosneb vaid hinnangulistest kommentaaridest.

Hiiu Leht vastas pressinõukogule, et esimese artikli juures avaldatud fotol on London Array tuulepark. Peatoimetaja oli alguses valmis kaebajate saadetud uue foto avaldama, kuid siis selgus et samalaadsed kirjad on saadetud mitmetele MTÜ Hiiu Tuul liikmetele. Kuna kirjade toon oli ähvardav ja kontrolliv, loobus leht seda avaldamast. Leht lisas, et käsitles juhtunut teises artiklis ja küsis selle jaoks kommentaari Nelja Energia juhatajalt.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega.

Pressinõukogu arvates on vastuvõetamatu, kui ettevõtted nõuavad toimetustelt kirjalike materjalide kooskõlastamist.

Pressinõukogu pädevuses ei ole viia läbi ekspertiisi Londoni tuulepargi fotode kohta.

 

Andrus Karnau

pressinõukogu esimees

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.