Connect with us

Nööbist kinni

Hiiu Lehe küsimustele vastab

Küsimustele vastab LEADER programmi toetuste jagamisega tegeleva MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees Jaanus Berkmann.
Miks kandideerisite Hiidlaste koostöökogu juhatusse ja nõustusite saama juhatuse esimeheks?
Väga keeruline vastata. Tõenäoliselt ma olengi pisut n-ö mittestandardne inimene. Ilmselt siis ma kusagil sisemuses näen selles võimalust Hiiumaa jaoks pisutki ära teha või vähemalt aidata sellele kaasa. Päris niisama juhatusse “tiksuma” minna ei paku mulle küll midagi, samas näen, et kuue aasta jooksul on Hiidlaste koostöökogus ära tehtud suur töö. Eriti kui arvestada millises seisus, kogemuste ja infobaasiga alustati. Sellelt baasilt peab ju keegi edasi minema. Oluline on kindlasti, et mitmel juhatuse liikmel on võimalus sisseelamise käigus mõni aeg vaadata teemasid pisut värskema pilguga ja teatud distantsilt. Olen veendunud, et juhatus sai hea, koostöövalmis ning võimeline jätkama senise juhatuse head tööd.
Millisena näete Hiidlaste koostöökogu rolli Hiiumaa arengus?
Koostöökogul on Hiiumaa arengus kindlasti maaelu erinevaid tahke ühendav roll. Ei ole ju teist sellist institutsiooni, kus igapäevases tegevuses on võrdselt hästi kaasatud omavalitsused, mittetulundussektor ja ettevõtjad. Selline kooslus võiks minu arvates oluliselt kaasa aidata mitmete meie probleemide lahendamisele. Nimetaksin neist mõned, mille lahenduse võti on selgelt meie endi kätes. Kõigepealt üksmeele vähesus meie ühiste probleemide lahendamisel. Vähemalt minule tundub, et pea kõik me siin, Hiiumaal saame aru, millised meie põhimured on ning need on ju suures osas kõigile samad. Kuid kui on vaja koos nende eest seista, siis pahatihti jookseme laiali ja hakkame “soleerima”. Ei ole haruldased juhtumid, kui mõni Eesti vastutav ametkond või ka lihtsalt Eesti arvamusliidrid ja poliitikud, kelle käes võiks olla mingile probleemile lahenduste võti, saavad taaskord väita: kõigepealt teie, hiidlased leppige omavahel kokku, mida te soovite ja siis läheme teemaga edasi… Kas see on tolerantsuse vähesus? Võib-olla. Igal juhul arvan, et üksteise töödesse-tegemistesse tuleks suhtuda lugupidavamalt sõltumata nende väiksusest või suurusest, või esmapilgul ja eemalt vaadates tunduvast olulisuse määrast. Me peame lõpuni mõistma, et meil kõigil on meid kõiki vaja ja veelgi rohkem, kui arvame! Samas ei näe ma koostöökogu käes mingit imevitsa selle probleemi lahendamiseks, kuid ega tänapäeva demokraatias ei ole seda eriti kellelgi.
Kuidas suudaks koostöökogu tegevuskeskus üle elada Euroopa Liidu rahastamisperioodi pausi?
Sellele on praegu veel raske vastata. Ei ole päriselt kadunud lootus, et riik leiab mingi lahenduse. Tegevusgruppidel tuleb PRIAga halduslepingute sõlmimisel endile võtta ka teatud kohustused seni käivitunud ja ka lõpetatud projektide nn teenindamisel sõltumata eelarvevahendite olemasolust. Kes teine seda siis teeb? Aastatel 2012–2014 tuleb väga tõsiselt tegeleda uue rahastamisperioodi ettevalmistamisega ja meie kõigi, nii omavalitsuste, mittetulundussektori kui ka ettevõtjate jaoks on olulise tähtsusega, et konkreetsete projektide perioodil, aastatel 2015–2020 oleks juba võimalik meile eraldatavaid vahendeid kasutada just sel kõige õigemal moel. Nii nagu enne ise kokku lepime. Nii et sellest Hiiumaale taaskord ka mingi jälg maha jääks. Selleks aga tulebki ka vahepealseks, ettevalmistavaks perioodiks mingid vahendid leida. Kindlasti ei ole mõttekas kaotada vahepeal, kuni uue rahastamisperioodi eelarvevahendite avanemiseni järjepidevust ning sellega koos ka suuremat osa senisest oskusteabest. Samuti ei ole meil pääsu ka tõsisest kokkuhoiupoliitikast. Pisut selgema pildi saame vast alles tänavuse aasta lõpuks.

Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...