Jälgi meid

UUDISED

Hiidlaste selts valis uueks kokkusaamiskohaks Eesti Kodu

Erakogu
Hiidlaste seltsi korraline peakoosolek toimus pühapäeval, 4. märtsil uues kohas, korterite kooperatiiv­ühingu Eesti Kodu seltskonnaruumis.
Koosoleku asukoha muutmise põhjuseks asjaolu, et paljud seltsi liikmed elavad Eesti Kodus ning selle lähedal asuvas puhke- ja põetuskodus Ehatare.
Koosoleku avas seltsi esinaine Tamara Norheim-Lehela, juhatajaks valiti Arvo Vahtra, protokollijaks Vaike Külvet. Mälestati surma läbi lahkunud viit liiget: Leida Tampõldu, Leida Albot, Hans Riivi, Rifard Holmbergi, Elfriede Laendet. Esinaine teatas, et seltsil on ka uus liige, Anu Randmaa. Seltsi vanim liige on 99aastane Herman Rist.
Seejärel esitas Tamara Norheim-Lehela tegevusaruande. Kuigi liikmete arv on kahanenud, on selts siiski veel elujõuline. Alustati isegi uue üritusega Mare Kase ja Anu Randmaa eestvedamisel.  Nimelt toimub seltsi liikmete kokkutulek Eesti Maja kohvikus iga kuu neljandal kolmapäeval.
Traditsiooniline sügiskoosviibimine toimus jälle Eesti Maja kristallsaalis.
Laekur Mare Kask teatas, et kuigi liikmeskond on kahanenud, on seltsil küllalt raha, kuna liikmed  toetavad seltsi tegevust annetustega. Otsustati, et liikmemaksuks jääb endiselt 5 dollarit aastas.  Selts toetas rahalise annetustega Eesti Vabariigi aupeakonsulaati Kanadas, Välis-Eesti muuseumi (VEMU) ja koguteose Hiiumaa koostamist.
2012. a tegevuskavas on sügiskoosviibimine, mis toimub Eesti Majas 21. oktoobril.   Koosviibimised iga neljas kolmapäev Eesti Maja kohvikus kestavad edasi. Ajakiri Hiiu toimetaja Vaike Külvet teatas, et sel aastal ilmub Hiiu kindlasti. Lugejaskonna vähenemise tõttu peab ajakirja tuleviku üle otsustama aasta-aastalt.
Kuna koosolekust osavõtjad uue asukohaga jäid rahule, peetakse järgmise aasta peakoosolek jälle Eesti Kodus.

VAIKE KÜLVET

Veel lugemist: