Connect with us

Uudised

Avalik pöördumine > Majutuse käibemaksu tõus pidurdab arengut

Hiidlased pöördusid valitsuse poole majutustasutuste käibemaksu tõstmise vältimiseks.
Hiiumaa vallavolikogu esimees, vallavanem, turismiklastri juht ja arenduskeskuse juht reageerisid Vabariigi Valitsuse kobareelnõule, millega tahetakse tõsta majutuasutuste käibemaksu 9%-lt 20% peale avaliku pöördumisega. Pöördumises tuuakse välja, et Hiiumaa olukord on eriline, sest turismireis on praamiühenduse tõttu kallimad kui muud Eesti regioonid. Täiendav hinnatõus reisija jaoks võib viia kohalikud turismiettevõtted tegevuse lõpetamiseni. Avaldame siinkohal avaliku pöördumise täismahus.

Peaminister Kaja Kallas
Rahandusminister Mart Võrklaev
Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo

Regionaalminister Madis Kallas

Hiiumaa ettevõtjad peavad majutuse käibemaksutõusu arengut pidurdavaks

28. aprill 2023

Hiiumaa turismiklastri liikmed, Hiiumaa ettevõtjad, kohalikud ettevõtjate ühendused, vald ja asutused peavad mõeldamatuks värskelt ametisse astunud Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingu punkti rakendamist, mille kohaselt soovitakse kaotada majutusasutuste käibemaksu erisus 2025. aastast.

Peame vajalikuks võtta majutusasutuste käibemaksu punkt planeeritavast kobareelnõust välja ning viia enne teema taas päevakorda võtmist läbi põhjalik mõjuanalüüs.

UNESCO biosfääri programmialasse kuuluvatel Eesti saartel on turism üks vähestest majandussektoritest, mida on võimalik keskkonnakoormust suurendamata arendada. Turism moodustab ligikaudu 6% saarte ettevõtlussektorite kogukäibe osakaalust, turismis hõivatute osakaal on 10%.

Turismil on suur majanduslik mõju ka teistele majandussektoritele ning piirkonna maksulaekumistele. Eesti riiklik arengukava „Turismistrateegia 2022-2025 it’s about time“ märgib: Enne kriisi moodustasid turismisektori maksutulud riigile 442 miljonit eurot ehk eksporditulu. Enne kriisi moodustas turism Eesti koguekspordist 10% ja teenuste ekspordist 29%. 1 euro turismisektoris loob 0,46 eurot käivet teistes sektorites. Iga turisti kulutatud 1 eurost jõuab maksudesse 0,33 eurot.

Eesti Hotellide- ja Restoranide Liidu majutusettevõtjate hulgas läbi viidud uuringust on selgunud, et 57% majutusettevõtjatest on sunnitud taolise käibemaksu tõusuga lõpetama oma tegevuse kas pankroti või likvideerimisega.

Hiiumaal on olukord veelgi keerulisem, kuna märkimisväärse osa saare majutuskohtadest moodustavad eraisikute AirBnb ja teised kodu- ja väikemajutused, kelle maksukäitumist võib käibemaksutõus veelgi riskantsemaks muuta.

Uute majutusasutuste ning seega ka töökohtade loomine Hiiumaale võib maksutõusu oludes määramatusse tulevikku lükkuda, kuna investorid ei soovi kasvava riskiga majandussektorisse panustada.

Hiiumaa turismi- ja majutusettevõtted on nii sise- kui välisturistide jaoks niigi teistest Eesti regioonidest halvemas konkurentsisituatsioonis, kuna Rohuküla-Heltermaa mandriühenduse aja- ja rahakulu moodustavad märkimisväärse osa Hiiumaa turismireisi maksumusest ja ajast. Kui sellele lisandub veel ka majutuse hinnatõus, viib see tõenäoliselt mitmete Hiiumaa turismiettevõtjate tegevuse lõpetamise või piiramiseni ainult kaheks suviseks tipphooaja kuuks. See aga tähendab, et hulk töökohti kaob või muutub hooajaliseks.

Leiame, et enne majutusasutuste käibemaksu muudatuste arutamist tuleb viia läbi põhjalik mõju- uuring, millesse kaasata ka kohalikud omavalitsused ja majutusettevõtted.

Et vältida maapiirkondade ning eriti just raskemini ligipääsetavate saarte täiendavat ääremaastumist ja regionaalse ettevõtluse pidurdumist, palume toetada Eesti suursaari selles protsessis ja kaaluda üle-Eestilisi ettepanekuid:

  • Tõsta majutusasutuste käibemaksu erisuse kaotamise punkt 2023. aastal planeeritavast maksude kobareelnõust välja.
  • Korraldada vastavad mõjuanalüüsid konkreetse ajakavaga ja vajalikke osapooli kaasates, võrreldes Eesti turismipiirkondade konkurentsivõimet lähivälismaa turismikeskustega.
  • Astuda sektori ja regiooni esindajatega sisukasse dialoogi võimalike alternatiivide ja lahenduste osas.
  • Reguleerida AirBnB ja selle laadsete majutuste üüriturgu, mis on ligikaudu kolmandik Eesti majutusmahust ja ka kolmandik võimalikust maksutulust.

Jääme ootama tagasisidet oma ettepanekutele ja oleme valmis dialoogi alustamiseks esimesel võimalusel.

Anu Pielberg
Hiiumaa vallavolikogu esimees

Hergo Tasuja Hiiumaa vallavanem

Kristel Üksvärav
Hiiumaa turismiklastri juht

Liis Lukas
SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa jahimehed on rajakaamerate fotode analüüsimisega  jõudnud arusaamisele, et seni arvatud ühe karu asemel, peab neid saarel olema vähemalt kaks. “Meie rahva hulgas on...

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...