Jälgi meid

UUDISED

Haruldase kahlaja kaitseks on vaja uusi teadmisi ja koostööd kohalikega

JJ Harrison (wikimedia commons)
Sahhalini tilder (Tringa guttifer) on üks maailma ohustatumaid rannikulinde. Arvukus väheneb ning alles võib olla jäänud vähem kui 1500 isendit.
Sahhalini tildrid pesitsevad vaid väikesel alal Venemaa idarannikul. Oma pesa teevad nad puu otsa ise, mis on kahlajate hulgas ainulaadne. Näiteks ka Eestis elutsev metstilder pesitseb puu otsas, kuid tema kasutab selleks rästaste vanu pesi.
Sahhalini tildri talvitusalad on piiratud Bangladeshi ja Kagu-­Aasiaga, kusjuures suurem osa populatsioonist on koondunud Taisse ja Malaisiasse. Arvatakse, et Tai märg­aladel talvitub kolmandik kõigist sahhalini tildritest.
Suurem osa piiratud elupaigast ei ole kaitse all, seega on nende haruldaste lindude kaitsel eriti oluline roll koostööl kogukondadega. Birdlife’i Tai partner BCST (Bird Conservation Society of Thailand) on eesmärgiks seadnud rannikule kohalikest elanikest looduskaitsegruppide loomise, kes võiks leevendada mitmeid ohte Sahhalini tildritele, muuhulgas näiteks ebaseaduslikku loorvõrkudega püüki. Selleks, et elanikele rannikulindude elu tutvustada, korraldavad looduskaitsjad temaatilise fotokonkursi ning hariduslikke laagreid koolilastele. Samuti toetatakse kaitseeesmärkidega kooskõlas olevat kohalikku ettevõtlust.
Lisaks kogukonna kaasamisele tuleb sahhalini tildrite tõhusamaks aitamiseks nende kohta ka rohkem teada saada. Näiteks on suuresti teadmata liigi täpsed talvitusalad. Kui õnnestub täpselt välja uurida, millised elupaiku liik eelistab, aitab see kaasa ka teiste sarnase eluviisiga liikide kaitsele.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant

Veel lugemist: