Jälgi meid

Uudised

Fond jättis Hiiumaa PIKi rahastuseta

Sel aastal jäi Hiiumaa Puuetega inimeste koda (PIK) Puuetega inimeste fondilt taotletud rahastuseta kuna töö on tegemata. Küsisime SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) juhatajale Eero Kiiplilt, kas vastab tõele, et fond Hiiumaa PIKi tegevust ei rahasta seni kuni juhatuses on Malle Kobin, kes küll on saanud kriminaalkaristuse, kuid selle ka ära kandnud.

Kiipli vastas, et Hiiumaa PIKi rahastamajätmisel ei ole seost Malle Kobiniga. Küll aga kinnitas ta, et fondi nõukogu on otsustanud käesoleval aastal mitte rahastada Hiiumaa PIKi seoses oluliste puudustega koja juhtimises.

Kiipli loetles, millised probleemid ilmnesid Hiiumaal toimunud koosoleku käigus: sihtfinantseeringu mitteotstarbekas kasutamine, puudujäägid juhtimises, koostöö puudumine kohaliku omavalitsusega ning loidus huvikaitsetegevustes.

“Sellele viitas otseselt Hiiumaa arengukava koostamise protsessis mitteosalemine,” lisas juhataja.

Raha mittesihipärase kasutamise all mõeldakse tema sõnul eelkõige seda, et ebamõistlikus proportsioonis finantsvahendeid suunatud Hiiumaa kojas personalikuludeks, huvikaitse tegevusi aga pole toimunud.

Kiipli selgitas, et fondipoolse rahastuse eesmärk on puuetega inimeste huvide esindamine nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil. Hiiumaa PIK aga on olnud passiivne Hiiumaa arengukava koostamisel, pole andnud sisendit üleriigilistele seaduseelnõudele ega ole viimasel ajal puuetega inimeste teemasid tõstatanud avalikus meediaruumis.

Kiipli rõhutas, et fondi käesoleva strateegilise partnerluse raames ei ole otsest kohustust Hiiumaa PIKi rahastada: “Hiiumaa koda on küll esitanud vastava taotluse, kuid eelpool toodud põhjustel otsustas fondi nõukogu taotlust mitte rahastada.”

Fond oluline toetaja

Läbi aastate on fondi toetus moodustanud olulise osa Hiiumaa PIKi sissetulekutest. Näiteks 2020. aastal oli koja kogutulu 32 500 eurot, sellest 13 700 eurot laekus fondilt. Koja teine suur, umbes samas mahus toetaja oli siis Käina osavald. Tol aruandeaastal oli suurim kulu töötasu, palgaks ja tööjõumaksudeks kulus Hiiumaa PIKil 21 000 eurot.

Hiiumaa PIKi 2021. aasta aruannet veel väljas pole, kuid fondi kodulehel on kirjas, et siis oli koja toetus 17 900 eurot. Saadud toetussumma jagunes EPIfondi kodulehe andmetel Hiiumaa koja viie liikmesorganisatsiooni vahel võrdselt: Hiiumaa puuetega laste vanemate ühing, Hiiumaa nägemispuudega inimeste ühing, Hiiumaa kutsehaigete ühing, Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar ja Kärdla erivajadustega noorte Oma Klubi.

Ka käesolevaks aastaks Hiiumaa PIKile planeeritud toetussumma 17 700 eurot on EPIFondi lehel kirjas, välja seda nüüd aga ei maksta.

Otsivad lahendust koos vallaga

Kiipli sõnul on nad mures selle pärast, et Hiiumaa puuetega inimeste õigused ei jääks esindamata ja organisatsioonidel oleks võimalik leida oma tegevuste tarbeks rahastus.

“Selle eesmärgiga oleme pöördunud Hiiumaa vallavalitsuse poole, palvega leida ühiselt viis kohalike organisatsioonide huvikaitsetegevuste rahastamiseks aastal 2022,” rääkis fondi juhataja. “Üks meie põhimõtteid, millest lähtume, on see, et kohapeal on olemas detailsem teadmine valdkonnast kui tsentraalselt, seetõttu peame vajalikuks kohalike inimeste ja nende teadmiste kaasamist ka rahastusprotsessi,” ütles Kiipli, et selles loodavad nad Hiiumaa vallavalitsuse abile.

Eesti puuetega inimeste koja (EPIKoda) tegevjuht Maarja Kreis-Leosk lisas, et nende jaoks on oluline, et maakondlikud kojad toetaksid oma piirkonna puuetega inimesi ja osaleksid sotsiaalvaldkonna arendamisel, muuhulgas teeksid koostööd kohaliku omavalitsuse ja teiste piirkonna asutuste ja organisatsioonidega, tõstataksid olulisi teemasid ja seisaksid puuetega inimestele oluliste küsimuste eest.

HARDA ROOSNA

Veel lugemist: