Connect with us

Uudised

Ettevõtte arengut toetavatest meetmetest täna ja tulevikus

Soovime, et saaksime Eestit ja Hiiumaad tutvustades öelda: meil on ettevõtlikud elanikud, kõrge lisandväärtusega tooted ja ambitsioonikad ning aktiivselt eksportivad ettevõtted. Et need eesmärgid suuremal või vähemal määral õnnestuksid, toetab ettevõtjat riiklik rahaline tugisüsteem.
Riiklikku tugisüsteemi kuuluvad oma spetsiifiliste raamidega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus (KredEx), Töötukassa, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ning Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES).
Toetusvõimalused
EASi kaudu on ettevõtjal võimalik saada innovatsiooniosaku toetust. Stardi- ja kasvutoetuse, tootmisettevõtte arendustoetuse ja disainialase nõustamise teenuse toetuse taotluste vastuvõtt on eelarve täitumise tõttu selleks korraks peatatud. EAS kavandab uues perioodis mitmete seniste toetusmeetmete säilimist ja uute ellurakendamist. Peamised EASi abinõude sihtrühmad kuni aastani 2020 on piirkonnaettevõtted, mida iseloomustab peamiselt siseturule suunatud tegevus (sh alustajad) ja kasvuettevõtted, kes on peamiselt välisturule suunatud tegevusega (sh alustavad ettevõtjad). Tähelepanu on suunatud teadlikkuse suurendamisele ja koolitustele. Laias laastus võib tegevused jagada lähiaastatel alljärgnevalt.
Ettevõtte ärimudeli väljatöötamise ja juhtimise toetamiseks on kavandatud järgmised programmid ja toetused: väikeettevõtja arenguprogramm; tööstusjuhi strateegiakool; ärimudeli praktikum; tootearenduse meistriklass; tootmiskorralduse diagnostika; tootmiskorralduse parendusprojektid.
Ekspordi suurendamiseks on võimalik osaleda ekspordi valdkonna koolitustel ja sihtturu seminaridel. Toetustest on oodata osaku tüüpi toetusmeedet, kasvuettevõtja arenguplaani toetust; loomemajanduse ettevõtte eksporditoetust ja loovosakuid. Toetust saavad tehnoloogiaarenduskeskused, klastrid, loomekeskused ja loomeinkubaatorid. Uutel alustel kutsutakse ellu stardi- ja kasvutoetus.
Ärivõimaluste loomisele aidatakse kaasa sellegagi, et ettevõtjal on võimalik osaleda messidel Eesti ühisstendidel, korraldatakse kontaktreise ning toimib programm Ekspordibuldooser, mille käigus aidatakse Eesti ettevõttel siseneda Euroopa ja Aasia turgudele ning leida seal püsikliente. Tööd jätkavad ekspordinõunikud. Nagu mitmetes teisteski ühiskonna valdkondades, võime ka EASi toetusmeetmete aktiivsel kasutamisel põrkuda tõsiasjaga, et meid on Hiiumaal vähe ning meie plaanid suure maa tarvis liiga väikesed. On lootus, et käesoleva aasta lõpus hakkavad meetmed taas avanema ning Hiiumaa ettevõtjad leiavad mitmekülgseid võimalusi nende kasutamiseks.
Täpsem info toetuste kohta: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused

ANNELY
TIKERPUU-KATTEL
SA Tuuru
ettevõtluskonsultant

Jätk eelmises Hiiu Lehes ilmunud loole

Veel lugemist:

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

Digileht

Hiiu Leht 27.veebruaril Kassari ei saanud saareks tagasi Kaks hobust jäid auto alla Kaheksa kirja Eestile Hiiumaal vaid 5 Venemaa kodanikku

Politsei

Hellamaa külas juhtus eelmisel kolmapäeval õnnetus, kus aedikust välja pääsenud ja sõiduteele jooksnud hobustele sõitis otsa auto. Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul mõlemad...

Uudised

15. veebruari seisuga elab Eestis kehtiva elamisloa või elamisõigusega 83 507 Venemaa kodanikku, kellest 73 772 omavad pikaajalist elamisluba, teatab BNS. Kõige vähem elab...