Connect with us

Uudised

Ettepanek pilootprojektiks

Kiduspäe küla elanik Toomas Saal saatis aasta lõpul kirja majandus- ja taristuminister Kristen Michalile, milles teeb ettepaneku rakendada pilootprojekt, millega loodaks tehniline valmidus ja ehitataks liinirajatised olemasoleva valguskaabli kasutamiseks Kiduspäe paarikümnele majapidamisele. Projekt oleks aluseks analoogsete olukordade lahendamiseks ka mujal Eestis.
Kirjas, millele Saal kogus suvisel Kõpu poolsaare külade päeval 188 allkirja, märgitakse, et Euroopa Liit, Eesti riik ja Eesti Lairiba sihtasutus (ELASA) on kulutanud märkimisväärseid ressursse ja teinud rahalisi väljaminekuid kümnete miljonite eurode ulatuses ehitamaks valmis uusi tulevikuvõimalusi loovaid valguskaableid. Kirjas märgitakse, et paraku on ühenduse loomine trassiga väga kulukas. Elion pakub üksnes valmiduse loomise hinnaks ühele majapidamisele 4600 eurot, lisaks ühenduse väljaehitamine ja renditasu. “Selline hind ja suhtumine loob olukorra, kus trass on küll rajatud, kuid kasutada seda keegi ei saa ega taha. See omakorda näitab eeltoodud ressursside arutut ja ebaperemehelikku raiskamist,” tõdetakse kirjas.
Kirja koopia said ka Hiiu maavanem, Hiiu vallavalitsus ja volikogu, AS Eesti Telekom ja Eesti Lairiba Arenduse sihtasutus.

Veel lugemist:

Juhtkiri

Miskipärast on eestlase kuvand selline, et tahab ikka ise hakkama saada. Ei lähe abi küsima enne, kui ikka juba viimane häda käes on. „Ah,...

Arvamus

Aja, võimaluste, raha, inimeste, usalduse, talendi ja loodusressursside raiskamisest. Meeleolud Euroopas on ärevad. Sõda Ukrainas on viinud rahu-illusiooni. Lisaks pole me täielikult ületanud koroona...

Muku

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi (HMS) äsja ilmunud Toimetised V on justkui seiklusraamat, mis viib aastatetaguse maailma sündmuste keskele ja mida kätte võttes tahaks kõik korraga...

Ahto ilmajutud

Eeloleva nädala ilm tuleb selge ja kõrgrõhkkonna servas üha soojeneva loomuga. Põud näib jätkuvat. Nädalavahetusel on küll vihmahood võimalikud, kuid need on pigem kohatised....