Connect with us

Uudised

Energiakulude hüvitist võib vajada paar tuhat peret

Ekraanikuva
Hiiumaa vald hindab energiakulude hüvitamise toetust vajavaks paar tuhat peret.
Taotluste vastuvõtt algab täna ning nende menetlemiseks palkab vald kaks osa­ajaga töötajat ja avab eraldi taotluspunkti.
Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud meetmena võimalik elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.
Toetust saab küsida elektri, gaasi ja kaugkütte kulude kallinemise toetuseks ja toetuse­taotlus esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele.
Hiiumaa valla sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit ütles, et olemasolevate andmete põhjal on keeruline prognoosida täpset hüvitist vajavate perede arvu, kuid hinnanguliselt on vallas umbes 2000 peret, kes toetust võiksid taotleda ja saada.
Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõttu alustab vald täna, 11. jaanuaril. Toetuse­taotluse saab esitada valla veebilehel oleva e-teenindus­keskkonna kaudu või edastades täidetud taotlusvormi meiliaadressile energiatoetused@hiiumaa.ee
Samuti saab taotlust esitada etteregistreerimisel osavallamajades kohapeal, kus dokumente võtavad vastu sotsiaaltööspetsialistid, Käinas lisaks ka sekretär.
Kärdlas on loodud lisa­võimalus ja toetusetaotluse saab sisse anda ka Kesk­väljak 5a asuvas Nelja Nurga Galeriis esmaspäevast neljapäevani kella 9–12ni ja kella 13–16ni. Kunstigaleriis võtavad kogu menetlusperioodi jooksul taotlusi vastu valla poolt täiendavalt palgatud kaks osaajaga töötajat.

 

Toetuse saajad
Hiiumaa vallavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult valda registreeritud isikutel, st et vähemalt ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Hiiumaa vald.
Toetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või alla kehtestatud toetuse maksmise piiri, milleks on pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus.
Perekonna toetuse maksmise piiri arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme toetuse maksmise piir järgmiselt: pere ühe täiskasvanud inimese kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 1, iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5; iga taotluse esitamise ajal alla 14aastase lapse kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,3.
Näiteks:
üks üle 14aastane inimene – toetuse maksmise piir 1126 eurot,
üks üle 14a ja kaks alla 14a inimest – toetuse maksmise piir 1802 eurot,
üks üle 14a ja kolm alla 14 a inimest – toetuse maksmise piir 2140 eurot,
kaks üle 14a ja kaks alla 14a inimest – toetuse maksmise piir 2365 eurot.
Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
Netosissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.
Hüvitatavad kulud
Toetust makstakse 80 protsendi ulatuses energia kogu­hinnast, mis ületab kuu keskmisena elektri puhul 120 eurot/MWh, gaasi puhul 49 eurot/MWh ja kaugkütte puhul 78 eurot/MWh, aga mitte vähem, kui oli kaugkütte hind taotleja võrgu­piirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga. Nimetatud määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu.
Valla kodulehel leidub ka link rahandusministeeriumi kodu­lehel asuvale toetuse kalkulaatorile, mille abil saab välja arvutada, kas perel on võimalus toetust taotleda.
Toetust on õigus taotleda energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks perioodi september 2021 kuni märts 2022 eest. Toetust makstakse tagasiulatuvalt mitte rohkem kui viie kuu eest. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt mitme kuu eest ühe avalduse esitamisega. Näiteks saab jaanuaris 2022 taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri, novembri ja detsembri tarbimise alusel koostatud arvete eest. Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.
Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täite­menetluses kinni peetud summade kohta nende olemas­olu korral ning vajadusel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.
Juhul, kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, siis tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid; üüripinnal elaval perekonnal tuleb esitada kehtiv üürileping.
Toetuse väljamaksmine
Toetuse andmine otsustatakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest ja toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.
Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus:
kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt
kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta.

Allikas: Hiiumaa vald

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...