Connect with us

Valimised 2023

Eestimaa Rohelised seisavad metsa ja metsaomaniku eest

Marko Kaasik.

Metsa on vaja majandada jätkusuutlikult, sest praeguse raie­tempo juures meil paarikümne aasta pärast lihtsalt ei ole enam, mida raiuda – võsast ju midagi peale küttepuu ei saa. Järsk tulude vähenemine ja tööpuudus metsas ähvardab paljusid.
Iseäranis trööstitu on talumetsa omanike olukord, kelle kaela valitsus oma tegematajätmised lajatas: Natura alad, mille raiumisele aastaid läbi sõrmede vaadati, on nüüd järsku Euroopa trahvide hirmus raiekeelu all, aga kaitstavate alade pealt omanikele makstav kompensatsioon, mida ei ole muudetud juba poolteist aastakümmet, on naeruväärselt väike ega korva puidu müügist saamata jäävat tulu. Isegi Eestist madalamal elujärjel Lätis ja Leedus kompenseeritakse looduskaitserežiim määraga umbes 200–300 eurot hektari kohta aastas, aga tänaste puiduhindade juures oleks vaja maksta meil kehtivast määrast 5 korda rohkem ehk 300–550 eurot aastas sõltuvalt kaitse­režiimist. Ainult nii saab stimuleerida omanikku suhtuma oma maal elunevatesse liikidesse ja kooslustesse heaperemehelikult. Omaniku soovil peaks saama ka mõne aasta kompensatsiooni ette maksta, aga pettuste vältimiseks tuleb siis nõuda, et metsa müümise korral makstaks järele­jäänud aastate eest väljavõetud kompensatsioon riigile tagasi. Kompensatsioonide maksmiseks saab mitme lähema aasta jooksul kasutada RMK kontole kogunenud tulusid, mida riik ei ole miskipärast siiani välja võtnud.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Käina poe juurde asuvale kolme meetri kõrgusele reklaampinnale ilmus laupäeval meesterahva pilt, juures õnnitlustekst Tõnu 75-nda juubeli puhul.  Reklaampostritel muhelev mees on Tõnu Sahtel,...