Connect with us

Valimised 2023

Eestimaa Rohelised seisavad metsa ja metsaomaniku eest

Marko Kaasik.

Metsa on vaja majandada jätkusuutlikult, sest praeguse raie­tempo juures meil paarikümne aasta pärast lihtsalt ei ole enam, mida raiuda – võsast ju midagi peale küttepuu ei saa. Järsk tulude vähenemine ja tööpuudus metsas ähvardab paljusid.
Iseäranis trööstitu on talumetsa omanike olukord, kelle kaela valitsus oma tegematajätmised lajatas: Natura alad, mille raiumisele aastaid läbi sõrmede vaadati, on nüüd järsku Euroopa trahvide hirmus raiekeelu all, aga kaitstavate alade pealt omanikele makstav kompensatsioon, mida ei ole muudetud juba poolteist aastakümmet, on naeruväärselt väike ega korva puidu müügist saamata jäävat tulu. Isegi Eestist madalamal elujärjel Lätis ja Leedus kompenseeritakse looduskaitserežiim määraga umbes 200–300 eurot hektari kohta aastas, aga tänaste puiduhindade juures oleks vaja maksta meil kehtivast määrast 5 korda rohkem ehk 300–550 eurot aastas sõltuvalt kaitse­režiimist. Ainult nii saab stimuleerida omanikku suhtuma oma maal elunevatesse liikidesse ja kooslustesse heaperemehelikult. Omaniku soovil peaks saama ka mõne aasta kompensatsiooni ette maksta, aga pettuste vältimiseks tuleb siis nõuda, et metsa müümise korral makstaks järele­jäänud aastate eest väljavõetud kompensatsioon riigile tagasi. Kompensatsioonide maksmiseks saab mitme lähema aasta jooksul kasutada RMK kontole kogunenud tulusid, mida riik ei ole miskipärast siiani välja võtnud.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Arvamus

Mäletan jutuajamist naabrinaisega eelmise aasta suve lõpus. Tere-tere, kuidas läheb, ei tea, mis see ilm ka toob.  „Ei, niisugust kuiva juunikuud ei mäleta, et...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...