Connect with us

Uudised

EASi teenused Eesti eksportööridele

Eesti ettevõtetega igapäevaselt töötades näeme, et meil on suurepärane ekspordipotentsiaal, mida igakord üksi ei suudeta või ei osata realiseerida. Eesti eksportööridel on enamasti hea toode ja isegi piisav tootmisvõimekus, kuid probleemiks osutub õigete edasimüüjate kontaktide olemasolu välisturgudel. Eriti puudutab see kaugemaid turge.
EAS liigub aina rohkem nende teenuste poole, mis aitavad kaasa uute ärivõimaluste loomisele. Selleks on näiteks riiklikud ühisstendid rahvusvahelistel messidel, EASi korraldatud ja ettevõtetele suunatud kontaktüritused välisturgudel, samuti välisfirmade ostujuhtide Eestisse toomine või pikaajaline tugiteenus uutele turgudele sisenemiseks. EAS on loonud need võimalused selleks, et viia Eesti eksportöörid kokku neile sobivate ettevõtetega välisturgudel.
Taoliste teenuste pakkumiseks on hädavajalik Eesti ettevõtteid nõustav tugi-
struktuur eksportturgudel. EASis töötavad ekspordinõunikud, kes nõustavad ettevõtteid turule sisenemise küsimustes seitsmes riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Suurbritannias ja Hiinas. Oktoobris asub tööle ekspordinõunik Prantsusmaal ja novembris Hollandis.
Eksportöörid vajavad hädasti abi ka lähiturgudest kaugemal, kuid oma esindaja seal hoidmine on üsna kulukas. Seetõttu on EAS välja töötamas ülemaailmset partnervõrgustikku, mis suudaks Eesti eksportivatele ettevõtetele pakkuda esmast tuge, et tagada nende sujuv sisenemine ka kaugematele turgudele. Selleks tehakse aktiivset koostööd saatkondade, välis- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.
Praeguseks on EAS loonud mitmeid võimalusi innustamaks Eesti ettevõtteid välisturgudele sisenema. Koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on ellu kutsutud programm “Ekspordibuldooser”, mis aitab ettevõtetel suunduda Euroopasse ja Aasiasse, leidmaks seal püsikliente. Tegemist on pikemaajalise, ligi pool aastat kestva tugiteenusega, kus ettevõtete käsutuses on konsultatsiooniettevõte, mis aitab koostada turule sisenemise plaani, kaardistab potentsiaalsed kliendid ja korraldab nende juurde müügivisiidid.
EAS korraldab ka riiklikke ühisstende rahvusvahelistel erialamessidel üle maailma. Need annavad ettevõtjatele hea võimaluse toodete ja teenuste otseturunduseks edasimüüjatele ja tarbijatele. Lisainfot messidel osalemise kohta leiab aadressilt www.eas.ee/messid
Muuhulgas organiseerib EAS kontaktüritusi, mille jooksul on nii alustavatel kui ka tegutsevatel Eesti eksportööridel võimalus osaleda ärikohtumistel sihtriigi ettevõtetega, saavutada nendega otsekontakt ja huvi koostööks. Järgmiseks aastaks on EAS planeerinud kümme kontaktkohtumist. Lisainfo www.eas.ee/kontaktreisid
Eesti eksportöörid saavad end välisturgudel nähtavaks teha EASi andmebaasi
www.tradewithestonia.com kaudu. See on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid või teenuseid välisriikide ettevõtjatele. Andmebaas on mõeldud kõikidele ettevõtetele, mis juba ekspordivad või plaanivad seda tulevikus teha. Sama baasi kasutavad EASi konsultandid ja ekspordinõunikud välisettevõtete päringutele vastamiseks, et leida neile Eestist sobivaid koostööpartnereid. Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on tasuta.
Kui ettevõtja alles mõtleb laienemisele ja välisturule minemisele, saab EAS aidata infoga sihtturgude ja ekspordivõimaluste kohta. Näiteks on võimalus kasutada erinevaid andmebaase, kust leiab välisfirmade kontaktid, info perspektiivsete sihtturgude, nende suuruste, trendide, tollitariifide ja palju muu kohta.
Lisaks eelpool kirjeldatud teenustele tõstame Eesti ette-
võtete teadlikkust ekspordialaste seminaride, infopäevade ja koolituste kaudu.
Lisainfo ekspordialaste tugiteenuste kohta EASi kodulehel www.eas.ee/eksport

Indrek Pällo,
EASi ekspordinõunike juht

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...