Connect with us

Uudised

Tihu järve veetaseme tõstmise kava avalikustamine lükkus suure avaliku huvi tõttu

HARDA ROOSNA
Õngu raba loodusliku veerežiimi muutmise ja Tihu järve veetaseme tõstmise ehitusprojekti tööversiooni avalikustamise koosolek toimub 13. juunil, kuigi oli algselt välja kuulutatud 12. maiks.
Valla kodulehel olnud teade maikuu koosoleku ärajäämise kohta äratas tähelepanu kummalise põhjendusega – nimelt oli selles märgitud, et koosolek lükkub edasi suure avaliku huvi tõttu.
Steiger Inseneribüroo osakonnajuhataja Erki Vaguri vastas järelepärimisele, et tegu ei olnud nende algatusega.
Hiiumaa valla keskkonnaspetsialisti Karin Lindroosi vastusest selgus, et tähtaja nihutamise ettepaneku projekteerijale ja tellijale tegi vallavalitsus. “Tööversioon on sisutihe ja inimesed vajavad projekti läbi töötamiseks pikemat aega ning pöördusid meie poole palvega avalikustamine edasi lükata,” selgitas Lindroos.
Esialgne kuupäev ei sobinud tema sõnul ka projektist huvitatud isikutele, kelle hulgas olid ka euroopa naaritsa asurkonna taastamise eestvedaja Tiit Maran ja kinnistu omanik, keda ehitusprojekt otseselt puudutab.
Maran on näiteks välja toonud, et projektil on mõju väljapoole selle piire – nii Vana­jõe kui ka Õngu oja hüdro­loogilisele režiimile. Need on lõheliste kudejõed ja samuti naaritsa elupaigad ning seepärast peaks projekt Marani sõnul sisaldama vastavaid riskihinnanguid, kuid neid see ei sisalda.
Projekti koostas OÜ Steiger Inseneribüroo Riigi­metsa majandamise keskuse (RMK) tellimusel. Taastamis­ala hõlmab Tihu looduskaitseala, mis jääb Aadma, Männamaa, Leigri ja Õngu külade piiresse.
Projektis on kirjas, et Õngu raba taastamisega luuakse eeldused sookoosluste ja sood ümbritsevate metsade veerežiimi taastamiseks ning taimestiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemiseks. Tihu järve veetaseme tõstmine aga suurendab järvede isepuhastusvõimet ja aitab vältida Tihu järve, Keskmise järve ja Kolmanda järve kiiret kinnikasvamist.
Projekti järgi tuleb teha vajalikus mahus trassiraied ja likvideerida kuivendus­kraavide kraavivallid, kasutades nendest tekkivat materjali kraavidele turbapaisude rajamiseks.
Õngu raba loodusliku veerežiimi muutmise ja Tihu järve veetaseme tõstmise ehitusprojekti tööversiooni avalikustamise koosolek Käina osavalla valitsuses algab esmaspäeval, 13. juunil kell 17. Projekti leiab lingil tinyurl.com/Tihuprojekt Kommentaare ja küsimusi oodatakse kirjalikult hiljemalt 3. juuniks meiliaadressil ants.animagi@rmk.ee.

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Uudised

Hiljuti Transpordiameti poolt välja antud pressiteatest lähtub, nagu oleks Kõpu tuletorni külastatavus aastaga kukkunud 7000 inimese võrra. Peale Hiiu Lehe eelmise nädala artiklit selgus,...