Jälgi meid

Taavi Liivandi

Arvamus

Vananevas ja aina tehnoloogiakesksemas ühiskonnas on läänemaailmal üha suuremaks väljakutseks uute ärimudelite ja lisandväärtuse leidmine, et oma ühiskondi jätkusuutlikult üleval pidada. Tagamaks elukvaliteedi ja...