Connect with us
Avatar photo

Hergo Tasuja

Arvamus

Mul oli väärt võimalus esineda kolmapäeval Sisekaitseakadeemia kutsel rahvusvahelisel elanikkonnakaitse teemalisel konverentsil „Teel turvalisse homsesse“. Ettekande pealkirjaks seati „Riik ja kogukond: kumb kumba abistab?“...