Connect with us

Uudised

Arengukava aitavad koostada vabatahtlikud

erakogu
Emmaste vallavolikogu algatas mai lõpus valla arengukava koostamise aastateks 2015–2022, nüüd on arengukavatööle õlad alla pannud kaks noort teadlast.
Uue arengukava koostamise raames soovivad vallavolikogu liikmed kokku leppida kogukonna ühise tulevikupildi sellest, kuidas vald peaks arenema ja selgitada, mida selle saavutamiseks on teha vaja.
Emmaste vallavolikogu arengukava komisjoni esimees Ülo Kikas rääkis, et vallale tulid appi arengukava koostamise protsessi kavandama ja tegevusi korraldama valla ja Hiiumaa head sõbrad, noored teadlased-inimgeograafid Kerli Müürisepp ja Olle Järv.
Võlusõnaks on “koostöö”
Arengukava koostamise raames korraldatakse avalikke arupidamisi, et kõik saaksid oma mõtteid avaldada ja neid ka teistega arutada. Lasteaia- ja algklasside lapsed joonistavad septembris teemal “Minu unistuste koduvald Emmaste”. Peatselt alustatakse intervjuusid valla ettevõtjatega. Veel sel sügisel korraldatakse nii Agapäe, Emmaste, Jausa, Sõru kui ka Valgu otsas mõttetalgud külastuskeskkonna, ettevõtluse, hariduse ja noorsootöö ning sotsiaalvaldkonna teemadel.
Kikas loodab, et elanikud on varmad osalema oma kodukoha praeguse olukorra ja soovitud tuleviku üle arutamisel. Emmaste valla noored aga lähenevad arengukava koostamisele loominguliselt ja mõtlevad ise välja, mil viisil oleks neil kõige huvitavam protsessi panustada.
Tulemused blogis
Eelnimetatud teemadega lähemalt seotud huvilistele on kavas korraldada eraldi teemarühmade arutelud. Esimene neist, valla külastuskeskkonna teemaline, toimus augustis ja andis
Kikase sõnul lootust ka järgnevate õnnestumiseks. “Suurem osa sisulistest tegevustest seisab veel ees, senise protsessiga olen aga väga rahul – kohalikud elanikud on olnud valmis igati kaasa aitama ja esimesest arutelust Emmaste valla külastuskeskkonna teemal võeti aktiivselt osa,” rääkis Kerli Müürisepp.
Protsessi avatuse ja läbipaistvuse suurendamiseks on arengukava koostamiseks loodud blogi http://emmastearengukava.blogspot.com/, kuhu on kõik väga oodatud oma ettepanekuid läkitama. Blogis on väljas ka esimese arupidamise töölehed ja suvekülaliste arvamuste kokkuvõte. Kikas ütles, et äsja avalikustatud blogi on arengukava ühe eestvedaja, Hergo Tasuja teene.
Müürisepp julgustab kõiki huvilisi oma ettepanekuid saatma meilil arengukava@emmaste.ee “Tulevikupildi realiseerumine on seda tõenäolisem, mida rohkem inimesi sellesse usub ja on valmis selle elluviimisse panustama,” kinnitas
ta. Seejuures rõhutas ta, et oluline pole ainuüksi arengukava, kui dokument, vaid ka kogukonda tugevdav arengukava ühine loomeprotsess.
Oma osa esimeste ettevõtmiste õnnestumises oli Müürisepa hinnagul ka sel, et valla töötajad olid igati abivalmid. Nii aitasid vallavanem ja allasutuste esindajad läbi viia küsitlust Emmaste valla külaliste seas ja osalesid aktiivselt valla külastuskeskkonna teemarühma arutelul.
Ka Kikas on senise protsessiga rahul: “Esimene mulje inimeste huvist, suhtumisest ja kaasalöömisest on suurepärane − oleme seni saanud olulist tagasisidet valla majutus- ja toitlustusasutuste suvekülalistelt ning turismiga seotud ettevõtjate ja asutuste esindajatelt, kes osalesid aktiivselt esimestel mõttetalgutel.”
Vajalikud muutused
Küsimusele, mis on tema isiklik ootus arengukava suhtes, vastas Kikas oma valimisliidu Ühtne Emmaste tunnuslausega “Kõik ühes paadis” ja et eesmärk on muuta valla elukeskkond selliseks, et elanike arvu vähenemine peatuks.
Küsimusele, miks külaline nende valda võiks tulla, vastas ta, et Emmaste vald on oma lahkete inimeste, puhtaveeliste ja suvel soojade randade, rahuliku ja puhta loodusega kõige soojem ja heas korras osa Hiiumaast.
Kikase loetelu valla väärtustest sai pikk, aga ta nimetas ka asju, mis võiksid Emmastes paremini olla: “Võiks olla rohkem elanikke, elujõulisi peresid, ettevõtlikke inimesi, nutika töö võimalusi, avatud tankla, sagedasem ja kiirem bussiühendus maakonnakeskusega, Heltermaa sadamaga, aastaringselt igapäevane võimalus sõita kiirbussiga Tallinna ja tagasi ning toimiv kasutus Emmaste keskuses seisvatele meierei ja rahvamaja hoonetele.”
Sõprus algas praktikal
Müürisepa tutvus Emmaste vallaga sai alguse 2012. aasta kevadel, kui ta õppis Tartu ülikoolis inimgeograafiat ja regionaalplaneerimist ning praktika raames pidi aitama ühel kohalikul omavalitsusel arengukava üle vaadata. Koos kursuseõega sattusid nad just Emmastesse.
Valla arengukavaga tutvudes jõudsid nad järeldusele, et selle strateegiline osa on ajale pisut jalgu jäänud ning vaja oleks algatada uue arengukava koostamine. Juba siis tuli see plaan ka tollase volikogu ja vallavalitsusega jutuks. Teiste seas osales protsessis ka eelmise volikogu liige ja praeguse esimees Ülo Kikas. “Tema pakkuski võimalust aidata uue arengukava koostamisele kaasa. Küllap põhjusel, et olin juba selle uuendamisega praktika raames algust teinud,” oletas Müürisepp.
Enne praktikat oli Kerli Müürisepp vaid korra Hiiumaale tiiru peale teinud, nagu turistidele kombeks. “Praktikal viibides pugesid aga
Emmaste valla kaunis loodus ja lahked inimesed mulle hinge ning on jäänud sinna tänaseni. Nüüd, paar aastat pärast praktika lõppemist ei möödu enam ükski mu tõeline puhkus Hiiumaata.”

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...