Connect with us

Uudised

Ametikooli rahvus- vahelise koostöö viljad

Hiiumaa ametikool
Hiiumaa ametikool
Hiiumaa ametikool
Hiiumaa ametikool (HAK) on viimase kolme aasta jooksul loonud koostöösuhted õpilaste välispraktikateks ja kutseõpetajate täiendamiseks Portugali, Suurbritannia ja Norra asutustega ning Hollandi kutseõppekeskusega Scalda.
Tänu Elukestva õppe ning Erasmus+ programmile on viimasel kolmel õppeaastal kokku 34 HAKi õpilast ja kaks kutseõpetajat osalenud välispraktikatel.
Lõppenud õppeaastal käis mõnes Euroopa riigis õpitud teadmisi rakendamas kokku 19 ametikooli õpilast, vilistlast ja kaks kutseõpetajat maastikuehituse, floristi, puit- ja kiviehitiste restaureerimise erialalt.
Puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilastel ja ka neil, kes algaval kooliaastal otsustavad meie koolis seda eriala õppima asuda, on võimalik juba praegu saata oma sooviavaldus, et sõita 2015. a sügisel ja 2016. a kevadel praktikale Norra ja Inglismaale.
Huvilistel palume ühendust võtta signe@hak.edu.ee, 5330 9374 ning jälgida infot kooli kodulehel ja Face­bookis.
Praegu on suurem osa ametikooli õpilastest täiskasvanud, kes õpivad töö või pere kõrvalt, mistõttu väärivad kõik välispraktikal osalenud õpilased suurt tunnustust. Samas usume, et sellega on kõik projektides osalenud saanud väärtusliku kogemuse oma õpiteekonnalt.
Kaugem eesmärk on arendada rahvusvahelisi suhteid mitmete kutseõppeasutustega, et ka teiste erialade õpilastel oleks võimalus välispraktikal osaleda. Erasmus+ programmi toel on kõik võimalused selleks olemas. Koolil tuleb vaid olla ise aktiivne, praeguseid suhteid hoida ja luua uusi. Senised kordaminekud ja hea koostöö partneritega annavad julgust ja innustust jätkamiseks.
Erasmus+ pakub üliõpilastele, noortele, haridus- ja noorsootöötajatele võimalust õppida, osaleda koolitusel, saada töökogemus või teha vabatahtlikku tööd välismaal. Programmi eesmärk on rahvusvahelise kogemuse ja koostöö toel edendada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet ning ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme ning noorsootööd.
Signe Leidt
HAKi arendus- ja koolitusjuht

Praktika Portugalis
Maastikuehituse ja floristi eriala õpilaste vastuvõtjaks oli koolituste ja õppepraktikate korraldamisega tegelev väikeettevõte Braga Mobility Open (BMO). Maastikuehituse õpilased Annika Rebenko, Andre Rebenko, Julika Janson, Eneli Illaru, Siim Pilter, Viive Lindau ja õpetaja Loona Põtter töötasid Braga St Victori linnaosa aedades ja parkides, korrastasid ja lõid haljasalasid ning rajasid kivisillutisi. Floristi eriala õpilased, keda Portugalis võõrustas samuti BMO, töötasid kohalikus lillepoes Bloom.
Loona Põtter: “Suure osa ajast rajasime sillutist – valgest (branca) ja mustast (negra) basaltkivist mosaiike ladudes. Esmalt harjutasime kätt ühe tiheda liiklusega ristmiku ääres, kus meie enamjaolt blond ja feminiinne neoonvestides ja haamritega töötav seltskond kohalikes suurt huvi äratas. Iga teine möödamineja peatus, takseeris meie tegemisi lähemalt või kaugemalt ja kiitis, et näe, polegi kohalikud, aga nii kenasti saavad hakkama. Meie kõigi jaoks oli välispraktika suurepärane ja väga arendav kogemus. Saime õpitut praktikas rakendada, veidi teistsuguse töökultuuriga tutvuda ja lisaks sellele ka uusi sõpru. Ja kõigile, kes kahtlevad, kas tulevikus sarnastel konkurssidel kandideerida, soovitame igal juhul seda teha, sest kaotada ei ole mitte midagi, võita aga terve maailm!”
Praktika Hollandis
Floristika eriala 2014. a vilistlased Kätlin Tampõld ja Sandra Nihvelt sooritasid oma praktika Hollandis Middelburgis, kus nende vastuvõtjaks oli kutseõppekeskus Scalda – Hollandi Zeelandi regiooni suurim kutsehariduskeskus, kus õpilasi 12 000.
Mõlemad kinnitasid, et praktika oli suurepärane ja nad said väga häid erialaseid kogemusi, samuti ennast võõras keskkonnas proovile panna ja silmaringi laiendada. Nad käisid tutvumas Scalda kutsekooliga, osalesid kohaliku kutsekooli lilleseadetunnis. Samuti said aimu, kuidas hollandlased elavad, mida söövad, millega vaba aega sisustavad. “Iga päev praktikal oli huvitav ja muljeterohke. Olen väga õnnelik, et sain sellise võimaluse,” ütles Tampõld.
Praktika ajal nägid nad, kuidas hollandlased rahvuslikke tähtpäevi tähistavad. Näiteks 27. mail tähistatakse kuninga sünnipäeva, mis on hollandlaste jaoks suur sündmus. Meeldejäävaim kogemus oligi võimalus valmistada kohaliku tippfloristi Han Meerhofi juhendamisel kaheksa suurt mälestuspärga. “Tema jagatud teadmised on kuldaväärt,” ütles Tampõld. “Hollandi lillepoepraktika andis mulle väga palju enesekindlust juurde, kuhjaga uusi teadmisi, avardas silmaringi ja aitas luua kasulikke kontakte välisriigis. Oma poega alustavale või lihtsalt lillepoes töötaval floristile on selline kogemus väga arendav ja inspireeriv,” lisas Nihvelt.
Praktika Suurbritannias
Puit- ja kiviehitiste restaureemise õpilaste praktika partneriks on juba kolmandat aastat restaureerimisettevõte Great Yarmouth Preservation Trust, mis hoonete restaureerimise eest võitnud mitmeid Suurbritannia mainekaid auhindu. Ettevõte on võõrustanud kokku 14 HAKi puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilast ja vilistlast ning õppekavarühma juhtivõpetajat.
Puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilane Siret Kriisa: “Meie tööpäevad möödusid 16. sajandist pärit kiriku varemetel ja vana linnamüüri ääres. Enne tööle asumist ja kogu praktika jooksul pöörati palju tähelepanu tööohutusele ja tööriistade korrashoiule. Õppisime jooniste tegemist, kivide raiumist ja erinevate tööriistade kasutamist, lubimördi tegemist, tühimike täitmist kivimüüris, kivimüüri ülesehitamist. Tutvusime ka lähipiirkonna vanade hoonete, nende ajaloo ja ehitsuviisidega. Praktika oli väga õpetlik ja põnev, kuna selliseid kive nagu seal, meil kahjuks pole. Tore oli näha ka teise riigi igapäevaelu ja kultuuri.”
Praktika Norras
2013. a alustas ametikool koostööd Norra kultuuri- ja kunstikeskusega Hå Gamle Prestegard (HGP). Ühiselt osaletakse Euroopa majanduspiirkonna mõisakoolide programmis “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” ning viiakse ellu projekt “Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine”. Projekti üheks osaks on kiviehitiste restaureerimise teemalised koolitused ja õppepäevad.
Hiiumaa ametikooli õpetaja Karin Kirtsi osales koos restaureerimisspetsialisti Tõnu Sepaga Norra partneri valduses oleva Oberstadi majaka konserveerimiskava koostamisel. Kava on aluseks HAKi järgmise õppeaasta Erasmus+ raames toimuvale õppepraktikale.
HGP on Norras Varhaugi asulas asuv kultuuri- ja kunstikeskus, mis asub kultuuripärandi nimekirja kantud ajalooväärtusega hoonetekompleksis. Keskus töötab aastaringselt, pakkudes erinevad näituseid, kultuurisündmuseid, koolitusi lähikogukonna umbes 3000 elanikule ja 40 000–45 000 külastajatele aastas.
Õpilaste pikemaid ülevaateid, muljeid senistest praktikatest saab lugeda HAKi kodulehelt www.hak.edu.ee, pildigaleriid on samuti üleval kodulehel ja Facebookis.

Veel lugemist:

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Taskuhääling

Hiiumaal toimub neil päevil 16 riigi osalusel miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2024. Miinijahtimisest ja mereväest rääkis köik jütud ära Eesti Mereväe miinisõja divisjoni ülem Ott...

Huudised

Eelmisel nädalal Kõrgessaares Utoopia Nr 9 külalistemajas avastatud vargus lahenes tänu vihjetele ja pühapäeva hommikul jõudis Toivo Pildi teos Utoopi seinale tagasi. “Pilt oli...

Uudised

Nelja Nurga Galeriis avati 4. aprillil Maret Kukkuri esimene isikunäitus “Fragmendid“. Näitus koosneb Itaalias veedetud aastate (2017–2022)  jooksul tehtud kahekümnest  fotost, mis on temaatiliselt...