Jälgi meid

Juhtkiri

Amet valis kormoranide poole

Hiiumaa rannakalurid on sel kevadel juba kaks korda küsinud keskkonnaametilt luba kormoranide munade õlitamiseks, et piirata nende arvukust olulise kalakoelmu, Käina–Kassari kaitseala lähikonnas.
Keskkonnamet aga ei tee seda ise ega luba teha ka rannakaluritel.
Vähe sellest, keskkonnaameti tšinovnikud võtavad endale voli vastata taotlejale siis kui tuju tuleb – kuu aega, kaks kuud pole nende jaoks mingi tähtaeg – kui tahame vastame teie aprillis saadetud taotlusele novembris!
Just sellise vastamistähtaja endale keskkonnaameti jahinduse ja vee elustiku büroo juhataja Aimar Rakko endale võttis.
MTÜ Hiiukala aga ei küsinud muud kui luba, et rannakalurid tohiks kalavarusid rüüstavaid kormoranikolooniaid ohjata ja kormoranimune õlitada.
Rannakalurid leiavad, et keskkonnaamet kas on valinud kormoranide poole või ei soovi probleemiga tegeleda ning sisuliselt valetab munade õlitamise loa andmisest keeldudes.
Tegelikult võimaldab looduskaitseseadus kaitsealal teha kaitsekorralduslikke töid ja kormoranide ohjamine, nagu ka nende munade õlitamine, on kaitsekorralduskavas ette nähtud. Kaitsekorralduskavas on lausa kirjas, et kormoranimune tuleb õlitada igaaastaselt ja selle töö korraldaja on keskkonnaamet.

22. juuli 2022

Veel lugemist: