Connect with us

Uudised

Aasta 2015: Keskkonnarikkumisi 30, trahve 12 000 eurot

Keskkonnainspektsioon algatas keskkonnaalaste rikkumistega seoses Hiiumaal mullu 30 väärteomenetlust. Keskkonnaalaste õigusrikkumiste eest määrati Hiiumaal trahve 27 isikule kogusummas 6184 eurot. Kolme õigusrikkumisega kaasnes ka keskkonnakahju, mille kogusummaks arvestati 6056 eurot.
Kõige enam oli mullu Hiiumaal kalapüügiseaduse rikkumisi –alustati 12 menetlust. Lisaks avastati ja eemaldati veekogust 17 korral selguseta kuuluvusega püügivahendeid.
Looduskaitseseaduse rikkumistega seoses algatati viis menetlust, kolm menetlust algatati jahiseaduse nõuete rikkumise ja kolm veeseaduse nõuete rikkumise tõttu.
Jäätmeseaduse, karistusseadustiku ja metsaseaduse nõuete rikkumise tõttu algatati igaühe puhul kaks menetlust ja välisõhu kaitse seaduse rikkumise alusel üks menetlus.
Keskkonnainspektsioon alustas eelmisel aastal keskkonnaalaste rikkumistega seoses Eestis kokku 1718 väärteo- ja 18 kriminaalmenetlust.
Ka kogu Eestis oli enim ehk 485 väärteomenetlust seoses kalapüüginõuete rikkumisega, lisaks avastati ja eemaldati veekogudest 1130 korral selguseta kuuluvusega püügivahendeid.
Trahve määrati kokku 1281 isikule summas 263 000 eurot, keskkonnakahju esialgseks kogusummaks arvestati 771 000 eurot.
“Kui elus saaks läbi sanktsioonideta, oleks tore, aga kahjuks pole kõik inimesed selliseks käitumiseks veel valmis, seega jätkame läbimõeldud järelvalvetegevust. Ikka selleks, et ettevõtjad oleks ausas konkurentsis, keskkond oleks puhtam, kala seaduslikku võrku satuks ja lastetoa vajakajäämised tasandatud saaks,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants möödunud aasta järelevalve tulemusi kommenteerides.
Jäätmevaldkonnast tõi inspektsioon esile vanarehvidega seotud probleemid, mis nõuavad täit tähelepanu ka sel aastal.
Eelmine aasta tõi keskkonnainspektsioonile ka uusi ülesandeid: lisandus laevakütuste kontrollimise kohustus, et tagada uute kütusenõuete rakendumine.
Metalli ebaseaduslik ost-müük, mis oli mõne aasta eest tõsiseks probleemiks, on kontrolli alla saadud tänu kontrollmüükide tegemise õigusele.
Looduskaitse poolel on endiselt palju probleeme puhkajatega, kes kipuvad sõitma kaitsealadel ja veekogude ääres või kes teevad lõket ja telgivad selleks mitteettenähtud kohas.
Kriminaalasjade arv on eelmiste aastatega võrreldes vähenenud, kuid see on seotud olulise kahju määraga, millest alates kriminaalasi algatatakse. Eelmisel aastal see määr tõusis, märkis inspektsioon välja saadetud pressiteates.

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...