Connect with us

Transport

37 kilomeetrit Hiiumaa teid saab tänavu korda

Kuna Hiiumaa teede­võrk on üldjoontes heas korras, siis maanteede ehitamiseks praegu vajadus puudub, see-eest parendatakse olemasolevaid tänavu suvel kokku ligi 37 km jagu.
Maanteeameti Lääne regiooni Kärdla esinduse peaspetsialist Hannes Vaidla ütles, et võrreldes teiste maakondadega, on Hiiumaa teedevõrk üsna tihe ja päris heas konditsioonis, seetõttu vajadus täiesti uute maanteelõikude järgi puudub.
“Meie teede ehitus- ja remondiplaanid tulenevad olenevalt liiklusintensiivsusest, majade lähedusest külateele, aga ka maakondlikest bussiliinidest ja turismimarsruutidest. Paljud eurobussid lihtsalt ei kannata tolmu. Näiteks Kalanasse sõidetakse nüüd palju rohkem, kuna seal on tolmuvaba tee. Mis järjekorras aga teid tolmuvabaks tehakse, see sõltub paika pandud parameetritest ja pingereast, mille alusel tekib teehoiukava,” selgitas Vaidla.
Töövõtja, kelleks hooldelepingu alusel on Hiiu Teed, peab kõik planeeritud bituumenitööd ära tegema mai algusest augusti keskpaigaks. Teisi töid, nagu näiteks kruusateede remont, võib teha ka kauem. Täpseid kuupäevi, mil üks või teine töö valmis saab, on raske öelda, sest sõltub ju teedemeeste töö ilmast.
Peamiseks on pindamis- ja kruusatööd
Maakonna teede pindamise ja kruusateede remondiraha on hooldelepinguga fikseeritud ja aastate lõikes suhteliselt stabiilne, tänavu umbes 400 000 eurot. Vähesel määral sõltub see riigi poolt tehtavate investeeringute suurusest ja sellest, kuidas Eesti majandusel üldjoontes läheb.
Tänavu on plaanis kruusateid remontida Männamaalt Tatermaa küla poole viiva riigimaantee nr 12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste 2,3 km lõiku, mis järgmisel aastal saab ka tolmuvaba katte.
Nurste-Kuriste remonditava teelõigu pikkus on 8,5 km, millest katte all on 0,5 km Nurste poolt ja 1,5 km Kuriste kiriku juurest. “Nimetatud teelõigud on korras. Vahepealne 6,4 km pikkune lõigu mustkattega katmine tänavu kõne alla ei tule, kuna see ei vasta parameetritele. Veel on meil tegemata Kiduspe külatee ja mitmed teised teed, kuhu teehoiukava järgi oleme juba ammu oma tööd planeerinud,” rääkis Vaidla juba ammu tegemist vajavatest teetöödest. Kuna see leping on sõlmimisel, Vaidla täpsetest summadest veel rääkida ei saanud.
Kolm kilomeetrit tolmuvaba teed juurde
Kokku saab sel suvel tolmuvaba katte 3 km teid, milleks kulub umbes 90 000 eurot.
Tolmuvabaks tehakse Allika-Vaemla tee külavahele jääv 2,4 km pikkune lõik. Teine tolmuvaba lõik tehakse Luidja-Pärnaku ehk Rattagu tee algusse ja selle pikkus on 0,6 km. “Kahele poole Palli tee äärde on tekkinud palju suvemaju ja liiklus on läinud tihedaks – kruus on teelt metsa lennanud ja truup on puruks sõidetud,” põhjendas Vaidla. Tema sõnul on 300 autot ööpäevas just selline liiklusintensiivsus, mis tolmuvaba katet nõuab.
Suuremõisa sild renoveeritakse
Hiiumaal on on kaks kolmeavalist silda: Luguse ja Suuremõisa. Luguse sild sai kolm aastat tagasi remonditud, nüüd võetakse ette Suuremõisa sild.
Projekt on valmis ja kinnitatud, ehituse riigihange läbi viidud, praegu ollakse lepingu sõlmimise ootel. Sillaremondi maksumuseks kujuneb umbes 290 000 eurot. Remondi käigus vahetatakse välja serva- ja pealesõiduplaadid, põrkepiire, tehakse uus kaldakindlustus.
Veel ehitatakse betoonist trepid jalakäijate jaoks, mis praegu puuduvad. “Kui tulevikus saab jõesuue süvendatud ja kala uuesti liikuma hakkab, küll siis on ka treppidest käijaid,” hindas Vaidla.
Selleks, et avada vaade praeguselt sillalt vanale võlvsillale, võetakse maha puid ja võsa. Rohkemaks seekord raha ei jätku ja vana sild jääb ootama aega, mil selleni päris remondiga jõutakse. Vaidla sõnul on vana sild nii ilus, et võib vabalt teiste Eesti vanemate sildadega võistelda.
Sillaehitus Suuremõisa Käina vahel liiklust päriselt ei sulge, remonti tehakse nagu teedemehed ütlevad pool-poolega.
Parklad Tubala vaia ja Harju tuuliku juurde
Tänavu saavad turvalise parkla kaks teeäärset kohta, kus üritusi korraldatakse: Tubala vai ja Harju tuulik.
Vaidla ütles, et Tubala vaia külastamisel võib tekkida äärmiselt liiklusohtlik olukord kuna Kärdla poolt tulles varjab nähtavust suhteliselt pime kurv, Käina poolt tulles aga Tubala mägi. “Kui autod on tee äärde pargitud, rahvas tee peal liigub ja kui mõlemalt poolt juhtub tulema kaks suurt veokit 90 kilomeetrise tunnikiirusega, võib asi väga kurvalt lõppeda,” kirjeldas Vaidla traagiliseks kujuneda võivat olukorda.
Tubalale rajatav parkla jääb sadakond meetrit vaiast Käina poole ning mahutab kaks turistibussi ja kümmekond sõiduautot.
Harju tuuliku parkla tuleb Tubala vaia omaga analoogne. Kui palju parklate ehitus maksma läheb, Vaidla veel öelda ei teadnud, sest ehitushanget pole veel välja kuulutatud. Projekteerimishange on siiski läbi ja valmisprojekt kinnitatud. Kui kõik sujub, siis peaks mai lõpus olema selge nii parklate ehitaja kui ka maksumus.

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...

Reportaaž

Hiiumaa haigla uuendamine polnud pelgalt seinte värvimine või ukselinkide vahetamine. Kõik sai uueks. Haigla ees pühib paar päeva enne pidulikku avamist töömees harjaga lume...