Jälgi meid

UUDISED

Vastasseis noortevolikoguga tõi umbusaldusavalduse

Kolm Emmaste vallavolikogu liiget avaldasid neljapäevasel istungil vallavanem Tiit Paulusele umbusaldust, kuna vallavalitsus pole nõus tööle ennistama noortekeskuse juhatajat.
Umbusalduse põhjuseks oli vallavalitsuse ja vallavanema keeldumine ennistada tööle märtsis  koondatud Emmaste avatud noortekeskuse juhataja Kaie Pranno, kelle toetuseks noored allkirju kogusid.
Umbusaldusavalduse eelnõu allkirjastasid volikogu liikmed Kristi Ugam, Hergo Tasuja ja Teet Laja. Enne istungi algust luges avalduse ette Hergo Tasuja.
“Anname endale aru, et umbusalduse algatamine on äärmuslik vahend, kuid mure Emmaste valla arengu ja tuleviku pärast sunnib allakirjutanuid seda sammu astuma. Oleme otsinud ja välja pakkunud kompromisslahendusi, ent need on kõrvale lükatud,” selgitas Tasuja.
Avalduse seletuskirjas öeldakse, et see on tingitud valla tasakaalustatud arenguks vajaliku koostöötahte vähesusest, hea valitsemise tavade ja avatuse printsiipide rikkumisest. “Leiame, et Emmaste valla huvides on valida vallale uus vallavanem,” seisab avalduses.
Avaldajad palusid lülitada dokumendi volikogu järgmise, maikuu istungi päevakorda. “Loodame, et selle aja jooksul astutakse reaalseid, käegakatsutavaid samme, mis näitaksid head tahet ja koostööd, mis annaks meile võimaluse see eelnõu järgmisel istungil maha hääletada,” soovis Tasuja.
Soovivad Pranno jätkamist
Emmaste valla noortevolikogu kogus Pranno tööle ennistamise toetuseks 82 täiskasvanud vallaelaniku allkirja.
“Alustasime allkirjade kogumist seetõttu, et noored tahavad, et Kaie jätkaks seda tööd,” selgitas Emmaste noortevolikogu juht Madis Klee lehele. “Kaie on jaganud meiega oma kogemusi, ta on pühendunud noorsootöötaja ja meile südamesse jäänud,” lisas ta.
Klee ütles, et enamasti olid kõik, kelle poole nad allkirja saamiseks pöördusid, nõus noorte algatust toetama.
Seda, miks vallavanem nii jäigalt on Pranno tööle ennistamise vastu, ei osanud ta arvata. “Meile ei ole seda täpselt lahti seletatud, võib-olla on selles midagi isiklikku?” oletas Klee.
Samal istungil oli arutusel ka eelnimetatud allkirjade toel algatatud eelnõu, ennistada Pranno täiskohaga noortekeskuse juhtaja ametikohale. Noorte üllatuseks ei pälvinud nende eelnõu volikogu toetust – hääled jagunesid neli vastu, kolm poolt.
Klee ütles, et nüüd on nende viimane lootus, et umbusaldusavaldus vallavanemale läheb järgmises volikogus läbi.
Osa noori rahul
Vallavanem Tiit Paulus ütles lehele, et midagi ei muutu ja kõik jääb nii nagu on, kuna volikogu noorte algatatud eelnõud ei toetanud.
“Ma võin oletada, kuidas neid allkirju korjati ja ma võiksin ka ise samasuguseid kampaaniaid alati algatada,” ütles vallavanem pärast istungit.
Paulus ütles, et oli just samal päeval rääkinud viie lapsega, kes just tulid noortekeskusest ja küsinud, kuidas nad on rahul praeguse noortekeskuse juhiga ning saanud vastuseks: “Väga hästi, paremat inimest ei ole.”
Vallavanem põhjendas keskuse koosseisude vähendamist sellega, et pärast seda, kui 2016. aastal lõpeb SA Innove projekti abikõlbulikkuse periood, kavatseb vald noortekeskuse muuta valla kultuuri- ja vaba aja keskuseks. Paulus tõi eesootava muudatuse põhjuseks, et noortekeskuse külastatavus on väga väike, keskmiselt 10–14 inimest päevas.
Ta selgitas, et keskuse juhataja töökoormust ei vähendatud rahapuuduse tõttu, vaid keskuse noorsootöötajaga kattuvate tööülesannete võrra. “Sellepärast jäigi juhataja töökoormuseks 0,5 kohta,” selgitas ta.
Seni oli keskuses kaks täistöökohta, noorsootöötaja ja keskuse juhataja. Vallavanema sõnul polnud kunagi korraga tööl kaht inimest, sest töötajad vahetusid, kuna olid järjest lapsehoolduspuhkusel.
Vallavanem õigustas otsust sellega, et ka mitmed volikogu liikmed on arvanud: noortekeskuses kahele tööd ei jätku.
Valik: pool ja pool töökohta
Vallavanem lõpetas Prannoga töölepingu 23. märtsil. Enne seda oli vallavalitsus noortekeskuse juhi ametikohta vähendanud 0,5 koormusele. Poolt ametikohta pakuti ka Prannole, lisaks 0,5 ametikohta kultuuri- ja sporditöö spetsialistina.
Asja arutati 26. märtsi volikogu istungil, kus vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Hergo Tasuja ütles, et küsimust oleks pidanud arutama tema juhitud komisjonis ning ära kuulama ka Emmaste noortevolikogu arvamuse. Ta andis teada, et kui vallavalitsus oma otsust ei muuda, astub ta komisjoni juhi kohalt tagasi.
Protestiks Pranno koondamise vastu astus revisjonikomisjoni juhi kohalt tagasi Kristi Ugam. Tema asemele valiti neljapäevasel istungil volikogu liige Tiit Laun.
Vallavanem rõhutas, et kõik on seaduslik, kuna Pranno ise kirjutas avalduse, et on nõus koondamisega. Tema sõnul võttis Pranno järelemõtlemisaja, kuid loobus siis.
Hiiu Lehele ütles Kaie Pranno, et hetkel kui talle “pool ja pool” pakkumine tehti, oli alles pooleli vallavalitsuse ja haridus-kultuuri­komisjoni vaidlus, kas võtta uus kultuuri- ja sporditöötaja tööle täis- või poole koormusega. “Minu meelest oli üldse ebaeetiline sel hetkel mulle sellist pakkumist teha,” leidis Pranno.
Ta palus saata endale ametijuhendi ja palgatingimused, kuid pärast nendega tutvumist, leidis, et ükski normaalne töötaja niisugust pakkumist vastu ei võta.
Noorsootööle, mida ta enda sõnul väga armastab, on ta valmis igal ajal tagasi tulema, kuid mitte juhataja poolele ametikohale: “Ma ei saa ju noortele öelda, et mina täidan pabereid ja teiega ei tegele,” selgitas Pranno.
Teine katse
Esimese umbusaldamiskatse vallavanemale tegid mullu augustis volikogu opositsiooni liikmed Merike Kallas, Anita Kaerma ja Avo Kail. Umbusaldus jäi tookord esitamispäeval päevakorda võtmata protseduurilistel põhjustel: avalduse esitaja Avo Kail ei lugenud avaldust koosolekul ette nagu see on seaduses ette nähtud.
Septembris loobusid kõik kolm VL Emmaste Eduks liiget neile rahva poolt antud mandaadist. Vallavolikogu esimehe Ülo Kikase sõnul põhjendasid nad oma tagasi­astumist usalduse kaotamisega vallavanem Tiit Pauluse ja vallavalitsuse vastu. Peale umbusaldusavalduse esitajate tagasiastumist seda enam ei arutatud.

Veel lugemist:

UUDISED

Hiljuti toimusid laste kabe­võistlused, kuhu võistlema tulid ainult Kärdla ja Emmaste lapsed. Esimese klassi tüdrukutest oli parim Annabritt Kaugesalu ja teine Liisi Pranno, mõlemad...