Jälgi meid

UUDISED

Umbusaldusavaldus vallavanemale

Neljapäevasel Hiiumaa vallavolikogu istungil avaldas 23liikmelise volikogu üheksa liiget umbusaldust vallavanem Reili Rannale. Umbusalduse allkirjastasid opositsiooni liikmed Inge Talts (KE) ja valimisliidu Kodusaar liikmed Tarmo Mänd, Jaan Harak, Artur Valk, Ants Orav, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Antti Leigri ja Toomas Remmelkoor.
Umbusaldajad leiavad, et vallavanem ei ole suutnud valda juhtida kogukonda kaasates, on eitanud olulisi probleeme ja jätnud need lahenduseta, ületanud oma pädevuse piire ja tekitanud vallale olulist kahju.
“Olen vallavanemana kõigis oma sõnades ja tegudes toiminud alati Hiiumaa hüvanguks, täie pühendumuse ja lugemata töötundidega. Olen nõus, et alati saaks tööd teha veelgi rohkem ja paremini, kuid umbusaldusavalduses esitatud süüdistusi ei saa ma omaks võtta,” ütles valla-
vanem Hiiu Lehele.
Vallavanemale esitatud süüdistused puudutavad Hiiumaa spordikeskuse rajamist. Planeeritud asukohas Põllu tänaval võib see 16 meetri kõrgune ehitis umbusalduse avaldajate hinnangul tuua kaasa olukorra, et Hiiumaa haigla kopteriplatsi ei saa enam kasutada meditsiinilendudeks.
“Kahetsusväärselt jätab avaldus mulje, et ajendiks on olnud puhtalt volikogu vähemuse poliitiline soov ära teha ning näidata mind isiklikult ja vallavalitsust saamatutena,” kommenteeris vallavanem. “Seda enam, et umbusaldusavalduse aluseks on pooleli­olev detailplaneeringu menetlusprotsess, mille osaks on ka erinevate vastuolude lahendamine.”
Rand selgitas, et kuna spordikeskuse detailplaneeringu koostamise protsessis on ilmnenud uued asjaolud, suheldakse erinevate ametkondadega olukorra lahendamiseks, ilma inimelusid ja spordikeskust vastandamata. “Otsime aktiivselt lahendust, mis võimaldaks jätkuvalt kasutada kopteriplatsi haigla juures ja et ka protsess uue spordikeskuse rajamiseks saaks plaanipäraselt jätkuda.”
Äsja läbi kukkunud voli­kogu esimehe umbusaldus­hääletust ja tema enda vastu algatatud umbusaldus­avalduse ühisosaks nimetas Rand esitajaid ning asjaolu, et lahenduste pakkumise asemel keskendutakse poliitilisele võitlusele.

Veel lugemist:

NÖÖBIST KINNI

Mis saab, kui näiteks kogu Hiiu saar jääb 24 tunniks või ka 48 tunniks ilma elektrita? Vastab Hiiumaa turvalisuse nõukogu ja valla kriisikomisjoni juht,...