Connect with us

Uudised

Töötasuhüvitist sai iga viies

Eestis kokku on maikuu lõpuks töötasu hüvitist saanud ligikaudu 125 000 töötajat kogusummas üle 140 miljoni euro. Arvestades, et palgatöötajaid on Eestis ligi 525 000, on hüvitist saanud iga viies.
Hiiumaal on töötasu hüvitis olnud toeks 89 asutuse 293 töötajale, kogusumma ulatub 326 000 euroni.
Maikuus lisandus hüvitisesaajate nimekirja OÜ Lade 22 töötajat, kogusumma oli u 16 000 eurot. OÜ Mainegrupp ja OÜ Hiiu Mets said palgatoetust kahel kuul 14 töötajale. Suurema töötajate arvuga toetusetaotlejate hulgas on ka SA Hiiumaa Spordikool, kus aprillis maksti hüvitist 11 töötajale.
Töötukassa maksab töötasu hüvitist ka juuni eest, kuid tingimused on rangemad. Nii saavad hüvitist taotleda koroonakriisi tõttu majanduslikult raskesse seisu sattunud ettevõtted juhul, kui käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50 protsenti.
Seatud on ka lisatingimusi ja muutus hüvitise suurus. Juuni eest tasutav hüvitis on 50 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust varasema 70 protsendi asemel. Hüvitise maksimumsuurus on juunis 800 eurot, eelmisel kolmel kuul oli see 1000 eurot. Endiseks jääb tööandja kohustus lisaks töötukassa hüvitisele maksta töötajale brutotöötasu vähemalt 150 eurot.
Töötasu hüvitist juuni eest saavad tööandjad taotleda ka neile töötajatele, kellele maksti hüvitist märtsi, aprilli või mai eest. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel.
Maikuu lõpu seisuga on Eestis üle 50 000 töötu, neist Hiiumaal 207. Tööpuudus on Hiiumaal Eesti madalaim –
4,6 protsenti. Eestis keskmiselt on töötuse määr 7,8 protsenti, kõige kõrgem endiselt Ida-Virumaal 13,2 protsenti.
Mai lõpus oli Hiiumaal ligi 3500 kehtivat töösuhet, mis on aasta algusega võrreldes suurenenud 63 võrra. Samas on Eestis tervikuna töösuhete arv vähenenud u 6900 võrra.
Kui enne eriolukorra kehtestamist oli Hiiu maakonnas koondamisega lõppenud töösuhete osakaal kõigist lõppenud töösuhetest ligikaudu 4 protsenti, siis eriolukorra ajal ligi 17 protsenti. Maakondade võrdluses jäävad need näitajad keskmisele tasemele.
Statistikaameti andmetest selgub, et Eesti tööturul on koondamiste arv kriisikuudel mitmekordistunud.
KATI KUKK

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...