Jälgi meid

TERVIS

Terviseedendusega tuju heaks ja põsed punaseks!

ERAKOGU
Hiiumaa valdades, koolides, lasteaedades, pere- ja noortekeskustes toimuvad Tervise arengu instituudi kaasrahastamisel ja säde­isikute eestvedamisel ette­võtmised, mis kutsuvad liituma tervistedendavate algatustega. Eesmärgiks tuua liikumisharrastustega tegelema seni passiivseid kogukonnaliikmeid.
Terviseedenduslikke tegevusi jätkub saarel aastaringselt, igas piirkonnas oma tavad ja algatused: ujumine eakatele Käina ujulas, lastele ja täiskasvanutele liikumissarjad looduses, virtuaalmängud eakatele, tervisliku toidu valmistamise õpetus erivajadustega inimestele, Kärdla linnajooks, Kõrgessaare jaanijooks, rannavolle, perematkad, tutvumine uute harrastustega nagu discgolf, jooga, jalgpall, orienteerumine jne.
Tavakohaselt pööratakse aprillis tähelepanu südametervisele. Kõik Hiiumaa koolid ja lasteaiad ning omavalitsused viivad läbi südamekuu kampaaniat, kus pearõhk on teadlikkuse tõstmisel, liikumisel ja tervislikul toitumisel.
1. septembril kooliminevate laste spordi- ja turvapäev toimub maikuus. Mängitakse läbi turvariskid kooliteel, õpitakse kaaslast aitama, räägitakse mereohutusest, jalgrattasõidust ja muustki. Turvapäev korraldatakse koostöös maanteeameti, politsei- ja piirivalve- ning päästeameti spetsialistidega. Sel aastal läheb Hiiumaal 1. septembril kooli 87 last.
Uus algatus oli ette­võtjatele mõeldud teabepäev “Tervislik ettevõte – meie edu võti”, milles osales 15 ettevõtjat. Ka tänavu on plaanis ettevõtjatele koolitust pakkuda.
Mullu viisime läbi liikumis- ja toitumiskoolituse 15 Hiiumaa õpetajale. Sel aastal korraldavad Käina vald ja Hiiu vald esmakordselt tervise­edenduslikke sündmusi üheskoos, osalemine neil on tasuta. Kepi­kõnni ekspress, avatud jõusaalitreeningud, Kõrgessaare välijõusaali treening jne – igaüks peaks leidma midagi.
Tervisekomisjon pidas oluliseks ka sõltuvusainete tarbimise ennetamist, osaledes ja kaasrahastades  jaanuarikuus Kassaris toimunud seminari “Kas on vahet, mida me räägime ja teeme”. Sel üritusel osales 69 inimest.
Aprillis toimus 70 osalejaga laste ja noorte hariduskonverents, mille rõhuasetus oli laste vaimsel tervisel ning ka selle kiitis tervisekomisjon heaks ja kaasrahastas.
Veel osalevad Hiiumaa õpilased vabariiklikus Suitsuprii klassi programmis – mullu 101, tänavu 124 õpilast.
Tervisetuba ostis sel aastal väikelaste vigastusi ennetava põrandamängu “Aga mina”, mis anti noorsoo­politsei kasutusse. Selle mängu abil saab lapsi õpetada ennetama mürgistusi, kukkumisi,   järgima liiklus-, vee- ja tule-, raudtee jms ohutust.
Uhkust võime tunda Hiiumaa esimese siseterviseraja üle Kärdla hariduslinnakus, Saaremaal jääb üle meist eeskuju võtta!
6. juunil toimub maanteeameti territooriumil liiklusõppepäev koos turvasimulatsioonidega õpetajatele, noorsootöötajatele, läbiviijaks maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Solveig Edasi.
Maavalitsuse ja oma­valitsuste koostööpartnerid, kes hiidlaste tervist edendada aitavad, on Hiiumaa spordikool, Käina spordi­keskus, Kõrgessaare vaba aja keskus, Emmaste vaba aja keskus, Hiiumaa noorsootöö keskused, MTÜ Toiduga Sõbraks, Hellamaa pere­keskus, Hiiumaa lastekaitse ühing,  Hiiumaa Rajaleidja keskus ja vabatahtlikud spordi­ühendused.
Maakondlikku tervise­komisjoni kuuluvad Ivi Remmelg, Hannes Maasel, Kaljo Pihlamets, Ingrid Prikk, Margit Kagadze, Kädu Aasma, Hergo Tasuja, Merle Salusoo ja Liina Siniveer.
Sel aastal eraldati Hiiumaale terviseedenduseks 10 200 eurot, aasta varem 10 000 eurot.

Aasa Saarna
tervisekomisjoni juht

Veel lugemist:

UUDISED

Lasteaedades on juba üht-teist tehtud, et lapsi rohkem liikuma saada – hommiku­tervitus ja mängu­aeg õues, uued õuemängu­asjad ja pikem õuesolekuaeg. Aprillis toimunud Kiputuskonverentsil võtsid...