Jälgi meid

UUDISED

Tark veebileht tuleb lapsevanemale appi

Rajaleidja
Hiiumaa Rajaleidja keskus alustab Hiiu Lehes kord kuus ilmuva rubriigiga “Rajaleidja soovitab”, mis on mõeldud lapsevanematele ja kõigile teistele, kes panustavad laste arendamisse ja kasvatamisse.
Maailm meie ümber on täis mitmesuguseid infoallikaid, raamatupoed tulvil erinevaid raamatuid ning veebilehed annavad nii mõnigi kord erinevaid, vahel lausa vastu­rääkivaid soovitusi laste kasvatamise ja arendamisega seotud küsimustes. Millist nende seast valida ja millest lähtuda? Kuidas langetada teadlikke otsuseid lapse kasvatus- ja arenguteemasid käsitlevate materjalide kasutamiseks?
Hiiumaa Rajaleidja keskuse õppenõustamise- ja karjääri­spetsialistid soovitavad selles rubriigis raamatuid, arendavaid mänge, huvitavaid ja kasulikke veebi­lehti, mis on materjalide ülekülluses ja infomüras headeks valikuteks, toetades lapsevanemat lapse arendamise ja kasvatamise põneval teel.
Kuigi põhjatus internetis oma küsimustele vastust otsides võib veebi tundideks ära kaduda, on üks veebileht, mis selle märksa lihtsamaks teeb. Tarkvanem.ee on sise­ministeeriumi ja Tervise arengu instituudi koostöös sündinud programmi koduleht, kust lapsevanem leiab ausad vastused paljudele keerulistele küsimustele ja lahendusvariante olukordadele, kuhu iga vanem oma lapsega teatud eluetappidel sattuda võib.
Veebilehel on mitmeid väga tarvilikke funktsioone, näiteks on nõuandlas võimalik esitada küsimusi Tervise arengu instituudi spetsialistile, kes e-nõustamise teel nõu annab. Veel on lehel Targa pere mäng, mis on väga hea vaheldus vaid vanematele suunatud nõuannetest – mängu mängides on ka laps kaasatud ja nii õpitakse üksteist paremini tundma. On üllatav, kui palju pereringis üksteise kohta uut ja huvitavat teada võib saada! Lisaks saavad lapsevanemad testida oma teadmisi alkoholi ja tubaka tarvitamise kahjulikkusest ning nõuandeid, kuidas probleemsetest teemadest lapsega rääkida.
Nõuandlas on kokku seitse rubriiki ja õppevideod, mis katavad lapsi ja noorukeid puudutavad teemavaldkonnad: kasvatamine, alkohol, tubakas, narkootikumid, nuti­seadmed ja arvuti, liikumine, toitumine. Arvukate küsimuste seas saavad näiteks vastatud küsimused, kuidas lapsega rahast rääkida, mida teha, kui laps valetab või kuidas märgata ja mida teha lapse digisõltuvuse kahtluse puhul.
Kuid, nagu ka veebilehel toonitatakse, siis lapse kasvatamisel pole ühtki õiget valmislahendust ja absoluutset tõde, vaid tegu on pideva ning muutusterohke protsessiga. Kõik algab lapse ja vanema igapäevasest usalduslikust suhtest ning kodust, kus toetatakse lapse tegevust, kuid seatakse ka konkreetsed piirid.
Lapsevanemal on alati võimalus oma küsimustega pöörduda ka Hiiumaa Rajaleidja keskusesse, kus saab vahetult koos spetsialistiga otsida lahendusi üles kerkinud probleemidele. Nõustamist pakuvad psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja karjäärispetsialistid ning teenused on tasuta.
Põnevat teed targaks vanemaks kujunemisel!
Tiina Talussaar
Hiiumaa Rajaleidja
keskuse juhataja

Veel lugemist:

UUDISED

Innove teatas, et jaanuarist andis Innove karjääriteenused üle Eesti Töötukassale, Rajaleidjas jätkavad tööd õppenõustajad – logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Hiiumaal on Rajaleidjal järel...

UUDISED

Milline on tuleviku töötaja? Mida peagi tööturule suunduvad noored inimesed ootavad, mida väärtustavad ning millised on nende isikuomadused ja oskused? Eelmisel korral rääkisime riigikantselei...