Jälgi meid

UUDISED

Tarbija: Kiiret internetti vajavad noored

Nasva küla elanik Hannes Maasel ütleb, et kui lapsed on maailmainimesed, vajavad nad ülikiiret internetti ka lapsepõlvekodus käies.
Detsembri lõpus võttis Käina vald vastu optilise kaabli võrgu rajamise tööd ASilt Eltel Networks ja 32 majapidamise elanikud said asuda telekomi­firmaga internetiühenduse lepinguid sõlmima.
Maasel rääkis, et kaabliühenduse ehitamise ajal nägi ta oma silmaga valguskaabli kiudu, mis tema sõnul on imepeen, hobusejõhvist natuke jämedam, ja tundub lausa uskumatu, et tänu sellele on võimalik nii võimas info­vahetus.
Tema sõnul polnud interneti­ühendus ka enne kõige kehvem, kuid uue põlvkonna jaoks on kiire internetiühendus hädavajalik. “Minu eas võib- olla polekski seda vaja ja töö juures saan mõne kiire asja ära lahendada, aga tänapäeva noored, pean silmas oma tütreid, kui nemad koju tulevad, siis on neid seadmeid korraga nii palju sees ja nemad ütlevad alati, et ühendus võiks olla kiirem,” rääkis Maasel.
“Kui lapsed on maailma­inimesed, siis läbi selle on maailm ka meile koju tulnud,” nentis ta. Anu ja Hannes Maaseli vanem tütar Ragne töötab Tallinnas digitaal­meedia firmas ja noorem, Karin on organisatsiooni Save the Children [Päästke lapsed – toim] Taani allkontori lähetusel Vanuatul. “Tema kureerida on Euroopa Liidu arenguabitoetuste kasutamine arengumaades, ta oli Pakistanis, siis Araabiamaades ja nüüd Vanuatul,” selgitas Maasel.
Kiire interneti sai 32 majapidamist
Optiline kaabel, mille kaudu saab pakkuda ülikiireid internetiühendusi, veeti 32 Orjaku, Nasva ja Kaigutsi küla majapidamisse Leader programmi toel.
“Kuulu järgi oli see ka selle aasta üks suuremaid hajaasustuses kiire internetiga liitumisi üle Eesti,” märkis Käina vallavanem Omar Jõpiselg.
Suureks plussiks nimetas vallavanem asjaolu, et projekt viidi ellu paralleelselt ELASA põhivõrgu ehitusega. “Tänu sellele oli see tarbija jaoks umbes kolm korda odavam, kui oleks tulnud iseseisev jaotusvõrgu ehitus,” hindas vallavanem.
Projekti rahastas Leader programm enam kui 22 000 euroga, Käina vald panustas ligi 5000 eurot ja liitujad ise kokku pisut üle 6000 euro. “Lisaks maksis iga liituja oma kinnistul tehtud kaevetööde eest 100–900 eurot,” lisas valla­vanem.
Jõpiselg viitas, et osaliselt ka tänu sellele projektile uuendas Telia Kärdlas oma keskjaama, mis võimaldab juba lihtsamalt edasisi liitumisi, sh Käinas.
Jõpiselg soovitas Käina valla elanikel teadvustada paari võimalust kiire interneti toomiseks ka enda majapidamise või külani. Nii on Käina kortermajadel juba praegu põhimõtteline võimalus kiire interneti saamiseks. “Enamasti saab interneti senisest kiiremaks ka otse valguskaablit tuppa toomata, aga kui on neli-viis ülikiire interneti huvilist suure maja kohta, on võimalik ka valgus­kaabli viimine majadesse ja teenus on üsna soodne,” selgitas Jõpiselg.
Kui aga üksik majapidamine, kus elab mõni kiire interneti huviline, jääb sel suvel rajatud ELASA põhimagistraali äärde, tasub uurida, kus täpselt asub ühenduskaev.
Jõpiselg ütles, et ühenduskaevud on 1,5–2 km vahega ja sellest paarisaja meetri ulatuses on liitumiseks vajaminevad tööd veel mõistliku hinna piires ehk u 500–1000 euro ringis.
Kaevust kaugemal peaks juba olema majapidamiste grupp või tänav, kes on liitumisest huvitatud. “Sel juhul on võimalik kas analoogse projekti läbiviimine või siis leiab mõne muu lahenduse,” kinnitas vallavanem, et vald on valmis ka edaspidi süsteemseid ja suuremat hulka elanikke kaasavaid projekte toetama nii nõu kui rahaga.
EstWin toob merekaabliühenduse
Eesti lairiba arenduse sihtasutuse juht Priit Soom teatas äsja, et 80 protsenti ehk 4700 kilomeetrit maapiirkondade kiire interneti baasvõrgust on valmis ning Estwin võrku kasutab juba enam kui 150 000 inimest üle Eesti.
Ehitustööd jätkuvad ja alanud aastal saavad erilise tähelepanu saared. Kui eelmisel aastal toodi kiire internet Muhu saarele, täiendati oluliselt baasvõrku Hiiumaal ning alustati töödega Vormsil, siis sel aastal on plaanis tööd Saaremaal ning rajamisel mere­kaabel mandri, Vormsi ja Hiiumaa vahel, mis saab vette ja töösse aasta esimeses pooles.

Veel lugemist:

UUDISED

Elektrilevi on asunud projekteerima Hiiumaa valguskaabli­võrku, missugune operaator saab enda kasutusse Kärdlasse koos kanalisatsiooniga rajatud valguskaabli, pole veel teada. Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid...

UUDISED

Elektrilevi on kokkuleppe sõlminud 12 erineva sideteenuste operaatoriga, kes hakkavad internetti ja teleteenust pakkuma Elektrilevile kuuluvas avatud kiire interneti võrgus. Igas piirkonnas hakkab teenust...

UUDISED

Arvatakse, et kõik, mis internetis leida, on kõigile vabaks kasutamiseks. Ei ole, see on vaid kõigile vabalt vaatamiseks. Internetis leiduvad fotod kuuluvad nende autoritele,...