Jälgi meid

JUHTKIRI

Suure mõjuga otsus

MTÜ Hiiu Tuul võitlus Hiiumaa ranniku­merre rajatava tuulepargi vastu on kestnud juba aastaid ja kõrvalseisjale on see tundunud Don Quijote võitlusena hiigeltuule­veskitega. Eile sai see lõpu ning asjatundjate hinnangul mõjutab riigikohtu tehtud otsus kogu Eestit, aga ehk ka välisriike.
Otsus, et Hiiumaa mere­alade planeering ei vastanud nõuetele ja selle meretuuleparke puudutav osa tuleb tühistada, on märgiline. Ühest küljest seati sellega uued, märksa kõrgemad standardid kõik­võimalikele planeeringutele nagu näiteks kinnisvara­arendused või sadamate ja prügilate ehitus.
Arendajad juba kurdavad, et nii täpne üldplaneering läheneb täpsuselt juba detail­planeeringule ja muudab võimatuks kõik suured arendusprojektid.
Teisalt on fakt, et tuugenite ja mere­kaablite mõju keskkonnale jäeti selgitamata ning asja­kohased uuringud tegemata. Riigikohus leidis, et keskkonnamõju strateegiline hindamine on seadusest tulenev kohustus, mille eesmärk on mõjutada arendustegevust varases staadiumis, kui on veel võimalik teha strateegilisi valikuid.
Teisalt on otsusel ka piiriülene mõju ja kes iganes midagi Läänemerre ehitama hakkab, peab hindama ka arenduse keskkonnamõju meie naabritele ning kaasama sealse avalikkuse.
Enam loodetavasti ei saa teha nii, nagu keskkonnaministeerium käitus Hiiumaa mere­ala planeeringu koostamise ajal – teatame küll teile, et planeerime merre igasuguseid asju, aga kaasarääkimise võimalust ei anna. Siis räägite, kui juba ehitama hakkame.
Nii pole kahtlemata viisakas. Nagu pole ka viisakas mitte arvestada 8000 häälega, mis anti LIIGA suurte tuuleparkide vastu ja mida riigikohus, tõsi küll, arvesse ei võtnud. 50liikmelise keskkonnaorganisatsiooni põhjalikult argumenteeritud seisukohti aga võttis.

10. august 2018

Veel lugemist:

JUHTKIRI

Tänavuse Muhu väina regatil võõrustas Kärdla sadam ligi 120 jahti ja 700 purjetajat lausa kolmel päeval. Tore oli vaadata kuidas Kärdla oli täis keskkonnasõbralikel...

JUHTKIRI

Uudis PM majandus24.ee, et ka Türgis valmivad parvlaevad ei valmi tähtajaks mõjus klikimagnetina. Nüüdseks on uudist täiendatud ja parandatud. Peaaegu samal ajal postitas praamid.ee...

JUHTKIRI

Teise umbusalduse eel ametist tagasi astunud Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov kurtis vallavolikogu istungil, et Hiiu Lehe peatoimetaja ei avalda tema seisukohavõtte ja vastuseid...