Connect with us

Uudised

Rannakalanduse arengustrateegia läheb muutmisele

Hiiumaa rannakalureid ühendava mittetulundusühingu Hiiukala juhatus otsustas juuli algul, et kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015–2025 vajaks ülevaatamist ning muutmist. Nimetatud strateegia käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kalanduspiirkondade meetme vahendite kasutamist Hiiumaal, ning hõlmab viite suuremat teemat: kala väärindamine ja turustamine, kalurite tegevuste mitmekesistamine, kalasadamate uuendamine, koelmualade taastamine ning kalaliikide eksperimentaalne asustamine ja viimasena piirkonna sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand.
Strateegiaga püstitatud eesmärkide ellu viimiseks on MTÜ Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, kuhu on esitatud kokku 173 projektitaotlust. Positiivse rahastus-otsuseni on neist jõudnud keskmiselt 70 protsenti. Eesmärkide saavutamisele on ühing ka ise kaasa aidanud läbi koostööprojektide koos teiste algatusrühmadega.
Eelmise aasta lõpus määras maaeluminister ühingule strateegia eduka rakendamise eest 354 000 eurot ning käesoleva aasta märtsis täiendavad 398 000. Nimetatud summadele lisanduvad seniste taotlusvoorude jäägid suurus-
järgus 200 000 eurot, mis võimaldavad korraldada veel taotlusvoore. Kuna osa eesmärke on ellu viidud ja teiste puhul oleks vaja teha korrektuure, on praegu paras aeg strateegia muutmiseks. Seepärast kutsubki MTÜ Hiiukala juhatus kõiki huvitatud osapooli tutvuma kehtiva strateegiaga ühingu kodulehel www.hiiukala.org, kaasa mõtlema, esitama ettepanekuid ning osalema kaasamiskoosolekutel 24. ja 31. augustil. Täpsemast toimumisajast ja -kohast anname teada nii Hiiu Lehe veergudel kui kodulehel. Samuti lisame kodulehele augustikuu jooksul täpsema ülevaate strateegia elluviimise seisust.
Strateegia muutmise otsustab MTÜ Hiiukala üldkoosolek 17. septembril 2020.

Tuuli Tammla
MTÜ Hiiukala tegevjuht

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...