Jälgi meid

UUDISED

Kiire interneti soovist tuleb märku anda

Eesti valitsus on loonud toetusmeetme järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamiseks. Eesmärgiks võimaldada lõppkasutajale ülikiiret lairibateenust.
Tehnilise järelevalve amet korraldab avaliku konkursi, et leida juriidiline isik, mis ettenähtud 20miljonilise toetuse abiga looks maksimaalselt viie aasta jooksul võimalikult paljudele majapidamistele võimaluse kiire võrguga liituda. Loodav ühendus peab võimaldama allalaadimiskiirust 1 gigabait sekundis ja konkursi tähtaeg on juba 14. september.
Projekti raames tuuakse valguskaabel soovi avaldanute kodudesse, kusjuures kaabli hoonesse sisse toomine ei tohi maksta üle 200 euro.
Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu selgitas, et hoonesse sisse tuuakse kaabel ainult neile, kes sellest ehitusfirmale teada annavad. Nii on ehitusfirmal kohustus piirkonnas, kus parasjagu kaevetööd toimuvad, majapidamistest kirjalikult küsida, kas on soovi liituda 200eurose osalustasuga. Hilisematele liitujatel on see võimalus samuti, kuid turuhinna alusel.
Sarapuu ütles, et Hiiumaa vald soovib kiirendada lairibavõrgu hiidlasteni jõudmist ja kogub kokku andmeid, et hiidlaste soovid korraga sideettevõttele üle anda. Küsitlusele vastamiseks on aadressil bit.ly/2l30M03 avatud “Kiire internetiga liitumise küsitlus”. Küsimustiku viite leiab nii valla ja kui arenduskeskuse veebilehelt. Seni on küsimustikule vastanud 225 inimest. Samas on MKMi andmetel saarel u 4500 aadressi, kus vastav teenus puudub või ei ole see piisavalt kvaliteetne.

Veel lugemist:

UUDISED

Elektrilevi on asunud projekteerima Hiiumaa valguskaabli­võrku, missugune operaator saab enda kasutusse Kärdlasse koos kanalisatsiooniga rajatud valguskaabli, pole veel teada. Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid...

UUDISED

Elektrilevi on kokkuleppe sõlminud 12 erineva sideteenuste operaatoriga, kes hakkavad internetti ja teleteenust pakkuma Elektrilevile kuuluvas avatud kiire interneti võrgus. Igas piirkonnas hakkab teenust...

UUDISED

Arvatakse, et kõik, mis internetis leida, on kõigile vabaks kasutamiseks. Ei ole, see on vaid kõigile vabalt vaatamiseks. Internetis leiduvad fotod kuuluvad nende autoritele,...